Letselschade door uitglijden

Letselschade door uitglijden

Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Een pijnlijke glijpartij kan dan ook nare gevolgen hebben. Soms wandelen we gewoon verder met een blauwe plek als pijnlijk aandenken, andere keren zijn de gevolgen veel ingrijpender. Botbreuken, tandproblemen en een hersenschudding zijn slechts enkele voorbeelden. Stuk voor stuk brengen ze heel wat kosten met zich mee, waardoor we ook bij het uitglijden moeten denken aan de aansprakelijkheidsvraag. Welke partij mogelijks aansprakelijk is voor de schade door het uitglijden? Dat is een feitenkwestie.

Uitglijden op de openbare weg

Wanneer u uitglijdt op de openbare weg, kan u mogelijks de wegbeheerder aansprakelijk stellen. We denken bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u uitglijdt over een bevroren plek op de stoep. Wie de wegbeheerder is, zal afhankelijk zijn van de plaats waar u uitglijdt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de gemeente, maar evenzeer om de Rijkswaterstaat, de provincie of om een waterschap. Weet wel dat de rechter strikte eisen stelt aan het ongeval. Zo moet de gemeente op de hoogte geweest zijn of kunnen geweest zijn van de gladheid op die plek. Bovendien moet de gemeente ook de kans gekregen hebben om in te grijpen, bijvoorbeeld door strooizout in te zetten. Tip: neem meteen foto’s van de ijzelplek. Dat is belangrijk voor het verkrijgen van het noodzakelijke bewijs.

Uitglijden bij een derde

Lang niet alleen de buitenomgeving is een bron van pijnlijke schuifpartijen. Ook in de lokale bibliotheek of op restaurant kan een natte vloer de boosdoener zijn. In dat geval is de eigenaar mogelijks aansprakelijk. Die moest immers waarschuwingsborden plaatsen om dergelijke glijpartijen te voorkomen. Tip: noteer meteen de contactgegevens van enkele getuigen en laat foto’s nemen van de natte vloer en de omgeving. 

Uitglijden op het werk

Wanneer u uitglijdt op het werk, is het op bewijsrechtelijk vlak alvast een stuk eenvoudiger. Hier geeft de Arbowet immers aan dat de werkgever het nodige moet doen om uw gezondheid en veiligheid te garanderen. In principe is de werkgever dan ook altijd aansprakelijk voor de letselschade, zelfs bij een glijpartij tijdens de pauze. Gleed u uit tijdens een bedrijfsuitje? Dan kan dat voer geven voor discussie. Het contacteren van een letselschade advocaat is dan een must. Het klinkt bijna als een scène uit een tekenfilm: een moedige coyote legt een bananenschil en wacht tot zijn slachtoffer uitglijdt. Vervang de coyote echter door een bouwfirma en de bananenschil door modder: het verhaal wordt al een stuk realistischer. Bij het uitglijden op de openbare weg kunnen ook derden aan de basis liggen. Indien zij een gevaarlijke situatie in de hand werkten en ook geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden voorzien, kunnen ook zij aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade. Ook hier is foto’s nemen en het noteren van gegevens van getuigen een noodzaak.