Is een slachtoffer gebaat bij smartengeld?

Hoe zit het met een bijstandsuitkering en letselschade?

Wanneer een slachtoffer ten gevolge van een onrechtmatige handeling van een derde partij schade oploopt, heeft hij recht op een schadevergoeding. Bovendien kan hij ten gevolge van de letselschade ook nog eens arbeidsongeschikt of werkloos worden, bijvoorbeeld door ontslag (na twee jaar) of wegens geen verlenging van het contract. In dat geval zal het slachtoffer beroep doen op de bijstandsuitkering. Maar mag dat wel? Wat moet je weten over de verhouding tussen de bijstandsuitkering en de schadevergoeding? SAP Letselschade Advocaten legt het voor jou uit.

Bijstandsuitkering en letselschade?

De bijstandsuitkering is er eigenlijk als financieel vangnet. Het moet de sociale zekerheid in Nederland waarborgen door iemand die niet zelf kan voorzien in zijn levensonderhoud een uitkering te bezorgen. Echter mag je om beroep te doen op zo’n bijstandsuitkering geen andere inkomsten of uitkeringen kunnen ontvangen. Dat zorgt voor problemen wanneer je uiteindelijk een schadevergoeding ontvangt. Omdat er een hele periode verscholen gaat tussen de aansprakelijkstelling en de uiteindelijke betaling van de schadevergoeding, doen veel slachtoffers toch beroep op de bijstandsuitkering.

Tegenpartij mag geen rekening houden met de bijstandsuitkering

Ontving je een bijstandsuitkering? Dan mag je daar bij de begroting van het inkomensverlies geen rekening mee houden. Ook de tegenpartij mag niet minder betalen omdat het inkomensverlies kleiner is door de maandelijkse uitkering. De gemeente zal immers de betaalde bedragen terugvorderen van zodra er een schadevergoeding voor het verlies aan verdienvermogen werd ontvangen. Het integrale verlies aan verdienvermogen komt dus ten laste van de verzekeraar.

Laat je bijstaan door een letselschade advocaat

Bovenstaand voorbeeld toont aan hoe één enkele schadepost al snel voor problemen kan zorgen. Stel je maar eens voor dat je maar een gedeeltelijke schadevergoeding voor het verlies aan verdienvermogen krijgt en de gemeente nadien komt aankloppen… Laat je daarom steeds adviseren en bijstaan door een belangenbehartiger. Leg het voorstel van de verzekeraar voor aan een second opinion letselschade advocaat of laat die laatste gewoon het volledige dossier afhandelen. Bij SAP Letselschade Advocaten bieden we alvast een eerste gratis juridisch advies. Uiteraard kunnen ook wij het dossier uit jouw handen nemen. Hierbij streven we naar het hoogst haalbare resultaat zonder praktische bekommernissen uit het oog te verliezen. Contacteer ons nu voor meer informatie.