Het oplopen van letselschade als gevolg van een ongeval

Het oplopen van letselschade als gevolg van een ongeval

Gevaarlijke situaties zijn er in alle soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan een automobilist die door rood rijdt, een agressieve hond zonder muilkorf of een chirurg die niet goed oplet en een medische fout maakt. Dit soort situaties kunnen letsel veroorzaken bij andere personen. Zo kan de automobilist een fietser aanrijden en de hond een kind bijten. Deze personen worden dan slachtoffer van een ongeval. Slachtoffers kunnen hierdoor zowel fysiek als psychisch letseloplopen, bijvoorbeeld wanneer de aangereden fietser verwondingen oploopt, of wanneer het gebeten kind een angststoornis ontwikkelt.

Schade na een ongeval

Het fysieke en/of psychische letsel kan vervolgens schade veroorzaken voor het slachtoffer. Er kunnen twee soorten schade worden onderscheiden. Ten eerste kan het slachtoffer geconfronteerd worden met materiële schade. Hierbij gaat het om schade die uitgedrukt kan worden in een geldbedrag. De fietser die door de aanrijding verwondingen oploopt, krijgt bijvoorbeeld te maken met medische kosten en reiskosten van en naar het ziekenhuis. Indien de verwondingen ertoe leiden dat de fietser arbeidsongeschiktraakt, wordt hij of zij zelfs geconfronteerd met een aanzienlijk verlies van inkomen. De medische kosten, de reiskosten en het verlies van inkomen zijn voorbeelden van materiële schade. Andere voorbeelden zijn re-integratiekosten, kosten voor extra huishoudelijke hulp en kosten voor rechtsbijstand. Letsel kan ook immateriële schade veroorzaken. Immateriële schade is subjectief van aard en is niet uit te drukken in een geldbedrag, zoals pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Het indienen van een schadeclaim na een ongeval

Een slachtoffer dat letselschade oploopt als gevolg een ongeval, kan ervoor kiezen om de schade te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. De fietser kan bijvoorbeeld een schadeclaim indienen bij de gevaarlijk rijdende automobilist. Het slachtoffer kan zowel de materiële als de immateriële schade verhalen op deze partij. Wanneer deze claim succesvol is, zal de rechter het slachtoffer een schadevergoeding toekennen. Deze vergoeding wordt betaald door (de verzekeraar van) de tegenpartij. Een vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het indienen van een schadeclaim vereist brede en diepgaande juridische en soms zelfs medische kennis. Het wordt slachtoffers dan ook niet aangeraden om zelfstandig een schadeclaim in te dienen. In plaats daarvan is het raadzaam om de hulp in te schakelen van een letsel advocaat . Hij of zij kan een slachtoffer precies vertellen of de opgelopen schade in aanmerking komt voor een schadevergoeding en een indicatie geven van de hoogte van een eventuele letselschade uitkering. Een letselschade advocaat zal tevens de schadeclaim indienen namens het slachtoffer en hem of haar bijstaan gedurende het gehele traject. Na een ongeval letselschade claimen is echter alleen mogelijk indien de tegenpartij volledig juridisch aansprakelijk gehouden kan worden voor het ongeval. Indien het slachtoffer deels zelf verantwoordelijk was voor het ongeval, kan het slachtoffer niet het totale bedrag aan letselschade vorderen. Bovendien zal de schadeclaim enkel slagen indien de opgelopen letselschade een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Indien de opgelopen schade een andere oorzaak heeft dan het ongeval, kan deze schade niet op de tegenpartij verhaald worden. Lees hier hoeveel voorschot u kan krijgen bij letselschade. Onze letselschade advocaten staan u graag te woord. Neem vrijblijvend contact op.

De hoogte van een schadevergoeding na een ongeval

Er zijn geen vaste richtlijnen voor het vaststellen van de hoogte van een schadevergoeding na een ongeval. Dit komt doordat de rechter alle feitelijke omstandigheden van het ongeval meeweegt bij het berekenen van de schadevergoeding. De schadevergoedingen van twee verschillende ongevallen kunnen dus mijlenver uit elkaar liggen. Over het algemeen kan wel gesteld worden dat de bedragen aan schadevergoedingen die in Nederland worden uitgekeerd lager zijn dan in de rest van Europa.