5 redenen waarom letselschadezaken lang kunnen duren

5 redenen waarom letselschadezaken lang kunnen duren

Een letselschade advocaat zal al snel voorschotten vragen bij de verzekeraar. De belangenbehartiger weet immers als geen ander dat een letselschadezaak wel heel veel tijd in beslag kan nemen. Natuurlijk is dat lang niet altijd het geval en soms is er echt een goede samenwerking met de verzekeraar, maar andere keren kan het dossier niet zo snel afgewikkeld worden. Cliënten vragen ons dan wel eens hoe het kan dat dat zo lang kan duren. Begrijpelijk, maar wij hebben dat vaak niet in de hand. Er kunnen dan ook verschillende redenen zijn waarom letselschadezaken zo lang blijven aanslepen. Hieronder doen we er vijf uit de doeken.

# 1. Wachten op de medische eindsituatie

Vooraleer de letselschadezaak kan afgewikkeld worden, moet gewacht worden op de medische eindsituatie. Het moet immers duidelijk zijn in welke mate het slachtoffer al dan niet zal herstellen. Pas dan kan een geschikte schadevergoeding begroot worden. Bij sommige slachtoffers kan het maanden of jaren duren vooraleer die medische eindsituatie bereikt is. In dat geval rest niets anders dan wachten, de schadeposten goed bijhouden en voorschotten vragen bij de verzekeraar.

 # 2. Discussies met de verzekeraar 

Waar we bij SAP Letselschade Advocaten steeds de hoogst haalbare resultaten nastreven, tracht de verzekeraar vaak wat van de schadevergoeding af te knauwen. Ook de erkenning van de aansprakelijkheid verloopt lang niet altijd even eenvoudig. In dergelijke gevallen spreken we van moeilijke overleggen waarbij niet altijd meteen een akkoord gevonden wordt. Bij sommige verzekeraars is er zelfs sprake van vertragingstactieken om zo de advocaat (en het slachtoffer) onder druk te zetten om een lagere vergoeding te accepteren. Bij SAP Letselschade Advocaten adviseren we alvast om niet mee te gaan in zo’n verhalen.

 # 3. De vele schakels in het traject

 Bij de afhandeling van een letselschadezaak zijn steeds verschillende partijen betrokken. Expertisebureaus zijn niet altijd meteen beschikbaar. Dossiers worden niet snel overgemaakt. Verzekeraars reageren niet snel op correspondentie. Vaak ligt de hoge werkdruk en een personeelstekort aan de oorzaak van dergelijke lange correspondentieduren. Als we vier weken moeten wachten op een reactie van de verzekeraar – ook na het vele aandringen – dan ligt het dossier vaak ook even lang stil.

# 4. Procedurele stappen 

Mogelijks raken we het niet eens met de verzekeraar. Dat begint vaak al bij de erkenning van de aansprakelijkheid en gaat soms ook over naar de begroting van bepaalde schadeposten, denk bijvoorbeeld aan de smartengeldvergoeding. In dergelijke gevallen kan gekozen worden voor een (deel)procedure. Ook hier treedt er vertraging op.

# 5. Uiteindelijke uitbetaling vergt tijd 

Wordt er uiteindelijk een overeenkomst gevonden en volgt de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst? Dan volgt de grootste fobie van iedere verzekeraar: het uitbetalen. Soms kan de uitbetaling van de schadevergoeding maanden op zich laten wachten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het niet de verzekeraar maar de assurantiemakelaar is die de schadevergoeding dient te betalen. En in de tussentijd kan het dossier nog steeds niet afgesloten worden…