Wat zijn de kosten van juridisch advies bij letselschade?

Wat zijn de kosten van juridisch advies bij letselschade?

Voor velen staat een advocaat synoniem met oplopende kosten. Natuurlijk werken wij advocaten niet gratis. Toch vormen letselschade advocaten een bijzondere categorie. In tegenstelling tot onze confraters behandelen wij immers voortdurend aansprakelijkheidszaken. Zoals een oude Haagse regel het stelt: wie breekt betaalt. Maar moet je dan vooraf zelf de kosten betalen? Hoe hoog kunnen die kosten oplopen? En wat als je over een rechtsbijstandsverzekering beschikt? Het zijn stuk voor stuk vragen die slachtoffers stellen. SAP Letselschade Advocaten brengt dan ook een antwoord.

Kosten voor de aansprakelijke partij

Dat is inderdaad een eerste regel. Het is de aansprakelijke partij die al jouw kosten dient te vergoeden. Dus niet alleen de schade aan je fiets of de bijhorende studievertraging, maar ook de juridische kosten. Als de aansprakelijkheid niet betwist wordt, is het dus sowieso de andere partij die de redelijke rechtsbijstandskosten dient te betalen. Hetzelfde geldt overigens voor de bijhorende kosten, denk maar aan medisch deskundigen die wij raadplegen om de volledige schade vast te stellen. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de andere partij voldoende kapitaalkrachtig is. Bij een verzekeraar hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn.

Geen rekening voor het slachtoffer

Wie bieden altijd eerst een gratis gesprek aan met betrekking tot de haalbaarheid van de zaak. Hier maken we ook meteen gewag van de te verwachten kosten. Op die manier krijg je al snel duidelijkheid. In vele gevallen staat de aansprakelijkheid van de andere partij vast en zal je in principe dus geen rekeningen van ons ontvangen, zij zijn dan ten laste van de aansprakelijke derde. Of dat in jouw geval al dan niet zo zal zijn, kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. Net daarvoor dient het eerste intake gesprek: hier kunnen wij een inschatting maken van de slaagkans van jouw zaak.

Wat als je een rechtsbijstandverzekering hebt?

Indien juridische of administratieve stappen worden ondernomen, laat de rechtsbijstandsverzekeraar ook toe dat een externe letselschade advocaat wordt geraadpleegd. Die externe advocaat mag je vrij kiezen. Meestal wordt in de polis wel een maximaal bedrag voorzien voor externe advocaatkosten. Tijdens het eerste adviesgesprek kunnen wij daarom een raming maken van die kosten en de mogelijkheden bekijken conform de polisvoorwaarden. Weet overigens dat een overschrijding van dit maximaal bedrag ook hier geen probleem hoeft te zijn: de kosten blijven gewoon ten laste van (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij.