Affectie en shockschade

Beroepsziekte, wat nu?

Is er een beroepsziekte vastgesteld, dan heb je recht op een schadevergoeding. In principe zijn er nog uiteenlopende gronden waarop de wetgever zich kan beroepen om zijn werkgeversaansprakelijkheid te ontlopen, maar in de praktijk is de wetgeving erg gunstig voor de beroepszieke werknemer. Wat je moet doen na de vaststelling van de beroepsziekte en hoe je de schadevergoeding kan bekomen? Het begint allemaal bij een schadeclaim.

De werkgever kan zijn aansprakelijkheid maar zelden afwenden

In de praktijk kan de werkgever maar moeilijk zijn aansprakelijkheid afwenden. Hiervoor moet hij immers aantonen dat de werknemer bewust roekeloos was of de beroepsziekte met opzet liet ontstaan. Een wel erg moeilijke bewijslast. Ook kan de wetgever trachten aan te tonen dat hij voldaan heeft aan zijn zogenaamde zorgplicht. Hier moet je ook nog eens weten dat de rechtspraak de zorgplicht wel erg ruim definieert en zich over het algemeen in het voordeel van de werknemer uitspreekt.

De werkgever aansprakelijk stellen

In de eerste plaats zal je de werkgever aansprakelijk moeten stellen voor het optreden van een beroepsziekte. In een dergelijke aansprakelijkheidsstelling wordt meestal verwezen naar de specifieke beroepsziekte, het niet voldoen aan de zorgplicht ten opzichte van de werknemer en de opgetreden schade. De exacte formulering van zo een aansprakelijkheidsstelling is altijd maatwerk, waardoor je maar beter langsgaat bij een letselschadespecialist.

Laat een letselschade advocaat de schadeclaim opstellen

Aangezien een beroepsziekte vaak erg technisch is en de exacte schade maar moeilijk te begroten valt, is het altijd aangewezen om een letselschade advocaat te raadplegen. Zelf moet je dan weer alle bewijsstukken goed bijhouden en aan de letselschade expert voorleggen. Het kan hierbij gaan om rapporten van de behandelende arts, een medische verklaring en foto’s van de specifieke aandoening en symptomen. De letselschade advocaat zal vaak trachten om een voorschot te verkrijgen op de uiteindelijke schadevergoeding. Dat is belangrijk om de kosten op korte termijn te kunnen blijven dekken en de eventuele gevolgschade te beperken. Wanneer de medische eindtoestand bekend is, dan kan hij ook de definitieve schadevergoeding treffen. Na de vaststellingsovereenkomst met de (verzekeraar van de) werkgever kan de uiteindelijke schadevergoeding vast komen te staan.

Is een juridische procedure noodzakelijk bij een beroepsziekte?

Soms kunnen we niet komen tot een vaststellingsovereenkomst. Dat kan omdat de werkgever zijn aansprakelijkheid betwist, sommige kostenposten niet wilt aanvaarden of omdat er gewoon onenigheid bestaat in de begroting van bepaalde kosten. In dat geval kan een bodemprocedure gestart worden bij de kantonrechter of de rechtbank. In het tweede geval is een advocaat verplicht, in het eerste geval is dit aangeraden. Ook hier zal het belang van een grondig dossier en het vergaren van de nodige bewijsstukken niet te miskennen zijn. De letselschade advocaat zal, in tegenstelling tot een klassieke afwikkelaar, altijd procederen indien dat nodig blijkt. Weet wel dat de afwikkeling van de juridische procedure (het moment van de uiteindelijk uitspraak) enige tijd in beslag kan nemen en dat een eventueel hoger beroep bij het gerechtshof die periode met nog eens drie maanden kan verlengen.


Lees ook:
Wat is een beroepsziekte?
Wat valt er onder beroepsziekte?
Hoe ontstaat een beroepsziekte?
Wanneer kom je in aanmerking voor een beroepsziekte?
Wanneer heb je een beroepsziekte?
Letselschade en beroepsziekte: wat moet je weten?