Wat valt er onder beroepsziekte?

Wat valt er onder beroepsziekte?

Een beroepsziekte is, kort gesteld, een aandoening die het gevolg is van bepaalde werkzaamheden of arbeidsomstandigheden. Een beroepsziekte kent met andere woorden altijd zijn oorsprong binnen een arbeidsgerelateerde sfeer en zal onlosmakelijk verbonden zijn met een tewerkstellingsovereenkomst.

Lijst met beroepsziekten

De bewijslast inzake beroepsziekten is niet mals. Daarom is het belangrijk dat een beroepsziekte officieel erkend is. Zo’n erkenning zorgt ervoor dat je je kan laten registreren bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Welke beroepsziekten zoal op die lijst staan? Alhoewel een exhaustieve lijst de essentie teniet zou doen, geven wij toch een kort maar krachtig overzicht weer van categorieën beroepsziekten die op deze lijst staan genoteerd.

Gehooraandoeningen

Dat aandoeningen aan het gehoorstelsel op deze lijst zijn aangebracht, dat hoeft niet te verbazen. Machines, muziek, grote groepen mensen: de hoeveelheid lawaai die werknemers dagelijks moeten doorstaan, kan nefast zijn voor ons gehoor. Zowel beroepsslechthorendheid, oorsuizen als andere vormen van gehoorschade zijn opgenomen in de lijst met erkende beroepsziekten.

Infecties

Door het contact met bepaalde stoffen kan de huid irriteren en infecteren of kunnen chronische aandoeningen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het kapperseczeem ten gevolge van het veelvuldige contact met reinigingsmiddelen en water. Gelijkaardige fenomenen zien we bij bakkers (bakkerseczeem), in de bouwindustrie (cementeczeem, huidaandoeningen bij contact met glas en steenwol) en bijvoorbeeld bij veelvuldig contact met zonlicht. Zelfs een latex allergie is erkend in de lijst met beroepsziekten.

Aandoeningen aan organen

Heel wat hart- en vaatziekten, maar ook falen van organen en kankers zijn erkend als beroepsziekten. Hartproblemen kunnen bijvoorbeeld gedeeltelijk veroorzaakt worden door werkstress of langdurige blootstelling aan kou. Kanker kan veroorzaakt worden door blootstelling aan bepaalde gassen of stoffen, waarvan asbest misschien wel het bekendste voorbeeld vormt. Toch zijn er ook heel wat andere aandoeningen opgenomen in deze categorie, zoals bijvoorbeeld de composteerderslong door blootstelling aan schimmeldeeltjes of neuskanker door houtstof.

Oogaandoeningen

Het bekendste voorbeeld in de categorie oogaandoeningen is het lasoog. Dit is een specifieke vorm van een hoornvliesontsteking door het veelvuldig contact met ultraviolette straling. De werkgever moet dan ook de nodige beschermingsmiddelen voorzien. Toch hoeven we het niet zo specifiek te zoeken: oogproblemen door aanhoudend beeldwerk staan ook genoteerd op de lijst van erkende beroepsziekten.

Psychische aandoeningen

Werkgever stellen steeds hogere vereisten aan hun werknemers. Administratieve duizendpoten, verkoopmedewerkers die maandelijkse quota’s moeten halen of pakjesbezorgers die voortdurend tegen deadlines aan moeten werken. Het kan de geestelijke gezondheid niet ten goede komen. Op de lijst met erkende beroepsziekten zijn dan ook heel wat psychische aandoeningen te vinden. Dergelijke psychische aandoeningen kunnen variëren tussen overspanning, burn-out, reacties op ernstige stress en zelfs depressies of alcoholverslavingen.

Aangeboren afwijkingen

Een bijzondere categorie op de lijst met erkende beroepsziekten zijn de zogenaamde beroepsgebonden aangeboren afwijkingen. Dat is bijzonder want het gaat eigenlijk om aandoeningen bij kinderen van werknemers. De aandoening valt in dat geval te herleiden tot de specifieke arbeidscontext van (een van) de ouders. Voorbeelden zijn stoornissen in genen, een hazenlip, een open ruggetje, het syndroom van Down en klompvoet. De moeilijkheid is vaak het aantonen van het verband met de werkcontext, aangezien het meestal gaat om een uitgebreid samenspel van factoren.

Twijfel? Contacteer een letselschade advocaat

Aan een psychische of fysieke aandoening kan mogelijks een arbeidsgerelateerde oorzaak aan de grondslag liggen. Toch is dat niet altijd eenvoudig om aan te wijzen en is de bewijslast vaak niet mals. Idealiter contacteer je daarom steeds een letselschade advocaat die een en ander kan uitzoeken, de bewijslast kan helpen vereenvoudigen en/of de noodzakelijke schadeclaims  kan opstellen. Belangrijk, aangezien de werkgever (en diens aansprakelijkheidsverzekeraar) voor alle kosten en inkomstenverliezen kan opdraaien. Logisch, aangezien je de schade ook gewoon opliep tijdens het trouw uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.  


 Lees ook:
Wat is een beroepsziekte?
Beroepsziekte, wat nu?
Hoe ontstaat een beroepsziekte?
Wanneer kom je in aanmerking voor een beroepsziekte?
Wanneer heb je een beroepsziekte?
Letselschade en beroepsziekte: wat moet je weten?