Letselschade en beroepsziekte: wat moet je weten?

Letselschade en beroepsziekte: wat moet je weten?

Wanneer we schade oplopen ten gevolge van bepaalde arbeidsomstandigheden, dan kunnen we de schade mogelijks verhalen op onze werkgever. Dit kan zelfs indien de schade pas jaren later optreedt (bv. in het geval van asbestose) en we misschien al bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. In de praktijk heersen er heel wat onduidelijkheden over letselschade bij beroepsziekten. We plaatsen de krachtlijnen nog eens op een rijtje in dit handig overzichtsartikel.

Wat is een beroepsziekte?

We spreken van een beroepsziekte indien de ziekte of aandoening opgelopen werd op het werk. De oorzaak van de ziekte is met andere woorden gelegen bij gebrekkige arbeidsomstandigheden, onvoldoende preventiemaatregelen of een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Anderzijds hoeft de ziekte helemaal niet “alleen op het werk” veroorzaakt te zijn. In het geval van longkanker is het bijvoorbeeld moeilijk te zeggen of sigaretten of de arbeidsomstandigheden aan de oorsprong liggen van de ziekte. De Arbowet heeft het daarom over “overwegend door werk- of arbeidsomstandigheden”. Heerst er onduidelijkheid, dan zal de aansprakelijkheid van de (verzekeraar van de) werkgever wel vaak gematigd worden.

Erkende beroepsziekten

Het moet zeker niet gaan om een erkende beroepsziekte om een schadevergoeding te claimen. Toch maakt de vermelding op een lijst met erkende beroepsziekten het vaak een stuk eenvoudiger om een schadevergoedingte claimen. Hier staat het verband tussen de arbeidsomstandigheden en de ziekte immers al vast en heeft de medische literatuur al heel wat duidelijkheid. We zien dit bijvoorbeeld bij asbestose, de schildersziekte, kapperseczeem, een muisarm en bakkersastma. De lijst met erkende beroepsziekten is erg lang, waardoor deze vaak eerst wordt geraadpleegd.

Bewijslast: aantonen dat het een beroepsziekte betreft

Aangezien we lang niet zomaar een schadevergoeding kunnen claimen, zullen we ook moeten aantonen dat het effectief gaat om een beroepsziekte waarbij de oorsprong lag bij de beroepsmatige sfeer. Bij sommige ziekten, zoals bijvoorbeeld de schildersziekte, is dat eenvoudig – voor anderen een stuk ingewikkelder. Het is dan ook belangrijk om alle klachten consequent te laten noteren in het medisch dossier en zich bij alle (nieuwe) ziekteverschijnselen naar de bedrijfs- of huisarts te begeven. Bovendien wordt het ook aangeraden om je steeds te laten bijstaan door een goede letselschade advocaat .   Lees ook: Wat is een beroepsziekte? Wat valt er onder beroepsziekte? Beroepsziekte, wat nu? Hoe ontstaat een beroepsziekte? Wanneer kom je in aanmerking voor een beroepsziekte? Wanneer heb je een beroepsziekte?