Kapperseczeem

Kapperseczeem en letselschade

Werkt u in de kappersbranche en heeft u last van huidaandoeningen aan uw handen, armen of gezicht? Mogelijk dat u last heeft van kapperseczeem. Dit is een beroepsziekte waar u mogelijk schadevergoeding voor kunt krijgen. Hierna leest u meer over kapperseczeem en een vergoeding daarvoor.

Wat is kapperseczeem?

Kapperseczeem is een verzamelnaam voor verschillende huidafwijkingen aan de handen. Bij het ontstaan van deze huidaandoening bestaan een aantal mogelijke oorzaken

  • Veelvuldig contact met water
  • Contact met irriterende stoffen
  • Contact met allergenen
  • Aanleg voor eczeem

    Kapperseczeem ziet er vaak uit als rode bultjes aan de handen, armen en soms het gezicht. In plaats van bultjes kan deze huidaandoening zich ook anders uiten. Kapperseczeem kan bijvoorbeeld ook kloofjes, blaasjes, roodheid, zwellingen, schilfers, wondjes en pijnlijke eeltvorming meebrengen. In alle gevallen is het in ieder geval raadzaam om uw arts te raadplegen.

Diagnose kapperseczeem

Uw arts zal bij het consult uw handen bekijken en indien nodig een allergietest afnemen. Met de allergietest kan een contactallergie voor een product worden aangetoond. In sommige gevallen kan de dokter een hormoonzalf of lichttherapie voorschrijven en u zelfs verplichten om uw werkzaamheden voor een bepaalde periode af te breken. In dat geval kunt u door het kapperseczeem (tijdelijk) niet werken. 

 

Vergoedbare schade kapperseczeem

Stel dat u uw werk moet afbreken door het kapperseczeem. U kunt tijdens uw herstelperiode niet werken en loopt daardoor inkomsten mis. U heeft mogelijk recht op een letselschadevergoeding door het kapperseczeem. Voor een dergelijke vergoeding is het nodig dat uw werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. In Nederland geldt namelijk de plicht voor een werkgever om voldoende maatregelen te treffen om te voorkomen dat zijn werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden schade oplopen. Voor een schending van de zorgplicht kunt u bijvoorbeeld denken aan de omstandigheden waaronder u moest werken. Kreeg u bijvoorbeeld geen goede handschoenen om het kapperseczeem tegen te gaan of diende u veelvuldig bepaalde gevaarlijke niet veilige allergenen te gebruiken? Dan kan er mogelijk sprake zijn van een schending van de zorgplicht door uw werkgever. Onze advocaten kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen van uw werkgever. 

 

Ook kan een bepaald product achteraf gezien zo onveilig zijn dat deze kapperseczeem met zich meebrengt. In dat geval kan de producent van het product aansprakelijk worden gesteld. Onze advocaten kunnen een inschatting maken of dit zal leiden tot een aansprakelijkstelling en kunnen u vervolgens helpen met het aansprakelijk stellen van deze. 

 

Causaal verband bij mensen met aanleg voor kapperseczeem

Mensen met een aanleg voor kapperseczeem en andere soorten huidaandoeningen kunnen een verhoogde kans hebben op vorming van kapperseczeem. Dit kan verschillende discussies met zich meebrengen bij de vergoeding van uw schade. Zo geldt een wettelijk vereiste van het ‘causale verband’, waarbij het oorzakelijke verband tussen uw schade en de werkzaamheden aangetoond dient te worden. Dat u vatbaarder bent voor kapperseczeem dan een gemiddeld persoon kan complexe discussies met zich meebrengen. Zo kan er door uw wederpartij betoogd worden dat daarmee het causale verband wordt doorbroken of dat toerekening van de schade in dat geval niet redelijk is. Dit kan gevolgen hebben op de hoogte van uw schadevergoeding. Het is verstandig om dergelijke discussies over te laten aan één van onze deskundige advocaten. Zij zullen uw belangen tot het uiterste behartigen en deze discussies voor u voeren.  

 

Kapperseczeem voorkomen

Kapperseczeem kan voorkomen worden door de werkomstandigheden aan te passen. Uw werkgever kan bijvoorbeeld allerlei maatregelen nemen op de werkvloer om kapperseczeem te voorkomen. Zo kunnen de volgende maatregelen worden getroffen: 

  • Veiligere producten gebruiken die zo min mogelijk irritaties van de huid meebrengen 
  • Producten gebruiken voor de verzorging van de handen zoals invettende zalven 
  • Regels op de werkvloer invoeren om natte handen zo veel mogelijk te beperken 
  • Vervangen van mogelijk irriterende latex handschoenen door beschermende vinyl handschoenen

Contact met SAP Letselschade Advocaten 

Kapperseczeem is een beroepsziekte, waarvoor een vergoeding mogelijk kan zijn. Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij het claimen van uw vergoeding of bespreking van uw situatie. Wilt u navragen of uw zaak kans van slagen heeft? Ook dat kunt u met onze advocaten bespreken. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 033 461 30 48.