Beroepsziekte melden: verplichting voor de bedrijfsarts

Beroepsziekte melden: verplichting voor de bedrijfsarts

Het anoniem melden van een beroepsziekte is een verplichting voor de bedrijfsarts. Dat staat dan ook te lezen in de zogenaamde Arbeidsomstandighedenwet. Indien het de verzekeringsarts is die bijstand verleent bij de begeleiding van medewerkers die door hun ziekte geen arbeid kunnen verrichten, zal ook die verzekeringsarts verplicht zijn om de beroepsziekte te melden. De melding dient anoniem te gebeuren bij het NCVB (het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten).

Klinisch waarneembare aandoening

In het systeem van het NCVB worden enkel beroepsziekten opgenomen indien er ook sprake is van een klinisch waarneembare aandoening. Zo kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld geen melding maken van het feit dat je asbest inademde. De arts zal daarentegen wel verplicht zijn om een melding te maken indien er bijvoorbeeld sprake is van asbestose. Wel zijn er verschillende registratierichtlijnen waarop men een uitzondering voorziet. Dat is onder andere het geval voor:

  • Tinnitus (oorsuizen);
  • Rugklachten;
  • Patellapeestendinitis (kleine scheurtjes ter hoogte van de patellapees);
  • Fasciitis plantaris (een verkalking onder het hielbeen);
  • Werkgerelateerde stemstoornis.

Mogelijkheid tot groepsmeldingen

In principe dient de bedrijfsarts de beroepsziekte per individuele werknemer te melden. In sommige gevallen is het echter ook mogelijk om groepsmeldingen te doen. Zo’n groepsmelding moet dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld allemaal eenzelfde omschrijving van de oorzaak hebben. In de praktijk komen groepsmeldingen dan ook niet zo vaak voor. Dat kan wel indien het bijvoorbeeld gaat om een schurftuitbraak in een zorginstelling

Gevolg melding beroepsziekte bij NCVB

Het doel van de meldingsplicht bij de NCVB beperkt zich tot het signaleren van risicogroepen en het opstarten van preventieve maatregelen. In de praktijk zijn er al talloze onderzoeken verschenen over hoe die meldingsplicht eigenlijk weinig invloed heeft op het uiteindelijk preventief beleid. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een groot aantal bedrijfsartsen nooit een beroepsziekte meldt, waardoor de cijfers in de praktijk ook weinig representatief zijn. Ook de Inspectie SZW heeft weinig aan de anonieme gegevens: zij kunnen niet ingrijpen. Daarom pleiten zij al jaren voor een verschuiving van de meldingsplicht naar de werkgever, waarbij het de inspectie SZW is die de melding ontvangt. Hoe dan ook: als je echt wilt dat er actie ondernomen wordt, zal je zelf actie dienen te ondernemen. Neem daarom contact op met SAP Letselschade Advocaten. Wij doen dan het nodige om een schadevergoeding te claimen. Geef ons een belletje, kom langs tijdens een gratis intake gesprek en we bekijken samen wat onze mogelijkheden zijn.