Aantal dodelijke ongevallen in de bouw: nog steeds een risicosector?

Aantal dodelijke ongevallen in de bouw: nog steeds een risicosector?

De laatste jaren wordt er opnieuw meer gebouwd in Nederland. De economische stilstand ligt nu al even achter ons en bedrijven beginnen opnieuw te investeren, terwijl particulieren ook wel wat zien in een leuke nieuwbouw. Uiteraard is dat leuk voor de bouwsector. Wij vroegen ons echter af of dat ook invloed had op het aantal bedrijfsongevallen in de bouw. De laatste jaren ging er toch veel aandacht naar de veiligheid van de arbeiders? Recent werden dan ook de cijfers met betrekking tot de bedrijfsongevallen in Nederland vrijgegeven. Het gaat om cijfers van het jaar 2017. Wij gingen na hoe het zat met het aantal dodelijke bedrijfsongevallen in de bouw. De cijfers zijn niet rooskleurig, zoveel is alvast duidelijk.

Stijging van het aantal dodelijke ongevallen in de bouw

In 2017 kwamen er op de Nederlandse bouwplaatsen twintig arbeiders om het leven. In 2016 waren dat er nog 16. Vooral onthutsend wordt het wanneer de cijfers vergeleken worden met die van 2015: toen telde de bouwsector ‘slechts’ 9 dodelijke bedrijfsongevallen. Hoe dan ook is iedere dode er voor SAP één te veel. Indien de cijfers over een periode van acht jaar bekeken worden, doen ze al snel sombere gevoelens ontstaan. Het ging om een totaal van 162 dodelijke bedrijfsongevallen in de bouwsector. Over die langere periode gaat het zelfs om net iets minder dan 30 % van alle dodelijke bedrijfsongevallen in Nederland. De bouw is inderdaad nog steeds een risicosector, dat staat buiten kijf.

Verschillende oorzaken voor de hoge cijfers

Die hoge cijfers wist SAP Letselschade Advocaten alvast niet te verbazen. Al jaren hekelen wij de onveilige situaties waar bouwarbeiders maar al te vaak in terechtkomen. Echter wijzen we er ook op dat het vaak gaat om een multicausale verklaring. Zo is er in de eerste plaats de toename van het aantal bouwplaatsen. Met een stijging van de werkgelegenheid verhoogt ook het aantal (dodelijke) bedrijfsongevallen. Dat lijkt bijna een economische wetmatigheid te zijn. De Inspectie SZW haalt vervolgens ook aan dat er een toename is van de zogenaamde flexwerkers op de Nederlandse bouwplaatsen. Ook dat zou de veiligheid niet ten goede komen. Verder is en blijft een bouwplaats gewoon een moeilijk te doorgronden geheel van leidinggevenden, uitzendkrachten, zzp’ers en werknemers. Als niemand weet wie waar toezicht houdt, dan kan er al eens iets misgaan. Tot slot merkt de Inspectie SZW ook de toename op van het aantal anderstaligen op de bouwplaats. Een wirwar van talen als Pools, Engels, Nederlands en Roemeens zorgt sneller voor communicatieproblemen. Dergelijke communicatieproblemen kunnen soms grote gevolgen hebben.

Nabestaande van een slachtoffer van een bouwongeval?

Op de werkgever rust een grote zorgplicht. Heel vaak zal de werkgever dan ook aansprakelijk zijn voor het dodelijk bedrijfsongeval. Maar wat als de werknemer zelf komt te overlijden en dus geen schadevergoeding kan claimen. Dan heb je ook als nabestaande recht op een schadevergoeding. Het zal bijvoorbeeld gaan om een vergoeding van de begrafeniskosten maar ook om een compensatie voor het verlies van het gezinsinkomen. Ben je nabestaande van een slachtoffer van een dodelijk bouwongeval en wens je een schadevergoeding te bekomen? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten voor een vrijblijvend intake gesprek.