ZZP aansprakelijkheid

Een bedrijfsongeval met een ZZP'er: wie is aansprakelijk?

Op een zonnige dinsdagochtend leek het een normale werkdag te worden voor Jan, een zelfstandige zonder personeel (ZZP'er). Toen hij echter bij het bouwproject zich concentreerde op het installeren van een steiger, sloeg het noodlot toe. Een zware metalen balk kwam los en raakte hem, wat resulteerde in zwaar letsel. Deze tragische gebeurtenis roept niet alleen vragen op over de veiligheid van de werkplek, maar ook over de juridische verantwoordelijkheid. Hoe werkt de aansprakelijkheid bij een ZZP'er? Is het de opdrachtgever, die mogelijk naliet om de correcte veiligheidsmaatregelen te nemen? Of draagt Jan als ZZP'er zelf het risico? SAP Letselschade Advocaten geeft u juridisch advies over de complexe wereld van aansprakelijkheid bij ZZP'ers en opdrachtgevers. Neem direct contact met ons op, zodat wij duidelijkheid kunnen scheppen in uw persoonlijke situatie. 


Wat is een ZZP'er?

In recente jaren neemt het aantal ZZP'ers alleen maar toe. Zo waren er in 2020 al 1,1 miljoen ZZP'ers, wat ongeveer 12 procent van de totale beroepsbevolking is. Als zelfstandig ondernemer geniet u van een aantal voordelen. Zo heeft u geen werkgever die vertelt welke taken u moet uitvoeren en heeft u zelf de vrijheid om uw werktijden te bepalen. Werken als ZZP'er heeft ook nadelen, met name als er bijvoorbeeld een bedrijfsongeval plaatsvindt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor velen onbetaalbaar, waardoor de inkomsten bij ziekte wegvallen. Bovendien is er geen sociaal vangnet. Wat kunt u echter doen als u als ZZP'er te maken krijgt met een bedrijfsongeval? Is het mogelijk om uw opdrachtgever aansprakelijk te stellen als ZZP'er? En welke schade kunt u claimen bij de opdrachtgever? 


Verschil doorbetalen loon werknemer en ZZP'er

Vindt er een arbeidsongeval plaats met een werknemer, waardoor hij of zij niet meer in staat is om te werken? In dat geval dient de werkgever minimaal twee jaar het loon door te betalen voor een bepaald percentage. Wettelijk dient dit minstens 70 procent van het brutoloon te zijn in de eerste twee jaar. In de meeste CAO's is bepaald dat het eerste jaar 100 procent moet worden doorbetaald. Voor het precieze percentage leest u als werknemer de arbeidsovereenkomst en CAO grondig door. Heeft de werkgever daarnaast zijn zorgplicht geschonden, waardoor een onveilige werksituatie ontstond? Dan moet de werkgever alle letselschade van de werknemer vergoeden op basis van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hoe werkt dit echter voor een ZZP'er? De meeste ZZP'ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af (slechts 20 procent beschikt over een dergelijke verzekering). Zeker binnen de bouwsector is de premie van deze verzekering dusdanig hoog, dat ZZP'ers simpelweg het bedrag niet kunnen voldoen. Dit leidt er echter toe dat ieder jaar honderden ZZP'ers in de bouw geen inkomsten binnenkrijgen na een ongeval op de werkvloer. Hoewel er geen inkomsten binnenkomen, betekent dit echter niet dat er geen recht is op een schadevergoeding voor het letsel. Onze letselschade advocaten onderzoekt graag voor u de kansen tijdens een kosteloos advies. 


Het verhalen van letselschade na een bedrijfsongeval bij ZZP'ers

Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever een zware zorgplicht heeft, zodat werknemers hun taken veilig kunnen uitvoeren. Verder is in artikel 6:170 BW vastgesteld dat de werkgever ook aansprakelijk is voor fouten die zijn gemaakt door haar ondergeschikten. Veroorzaakt een medewerker bijvoorbeeld een verkeersongeval met een heftruck tijdens werktijden, dan is de werkgever aansprakelijk. Voorheen konden enkel werknemers in loondienst gebruik maken van artikel 7:658 BW. Door het stijgende aantal bedrijfsongevallen met zelfstandigen is echter een extra lid aan het wetsartikel toegevoegd. Lid 4 van artikel 7:658 BW klinkt dan ook als volgt: 'Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.' Dit wetsartikel bepaalt dus dat de opdrachtgever ook aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval met een ZZP'er. Voldoet de opdrachtgever niet aan de zorgplicht? Dan is hij of zij ook aansprakelijk en dient de opdrachtgever de letselschade van de ZZP'er te vergoeden. Ook als een werknemer een fout maakt, waardoor de ZZP'er met letselschade te maken krijgt, is de opdrachtgever aansprakelijk. 


Wanneer schendt de opdrachtgever zijn zorgplicht?

De opdrachtgever heeft een zwaarwegende zorgplicht. Op het moment dat hij of zij deze zorgplicht schendt, moet hij de letselschade van de ZZP'er vergoeden. Taken die onder de zorgplicht vallen, zijn volgens artikel 7:658 BW onder meer: 

  • Machines en gereedschap moeten in goede staat zijn en naar behoren worden onderhouden
  • Er zijn uitstekende (schriftelijke) instructies aanwezig
  • Er vindt toezicht op de taken plaats
  • De werkomgeving is veilig, bijvoorbeeld geen natte of gladde vloer

Heeft de opdrachtgever niet aan een van deze voorwaarden voldaan? Dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan de ZZP'er. 


Welke schade behoort tot de letselschade bij een bedrijfsongeval?

Volgens de wet is alle schade die een persoon door een ander lijdt zogenaamde letselschade. Bij een bedrijfsongeval heeft u als ZZP'er dus recht op een complete letselschadevergoeding. U moet hier bij niet alleen denken aan inkomensschade, maar ook aan kosten als: 

  • het verplicht eigen risico van de zorgverzekering
  • reiskosten
  • facturen van een fysiotherapeut of tandarts
  • eigen bijdrage van hulpmiddelen of medicatie
  • kosten voor extra huishoudelijke hulp
  • extra kosten voor kinderopvang

Naast deze vormen van materiële schade heeft u te maken met immateriële schade. Dit noemen we ook wel smartengeld. Door het bedrijfsongeval is verdriet, pijn of ander leed ontstaan. Van angstklachten en trauma's tot ontsierende littekens; zorg dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. 


Letselschade als ZZP'er na een bedrijfsongeval? Laat u bijstaan door SAP Letselschade Advocaten

Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval als ZZP'er? En zoekt u een letselschade advocaat om schadevergoeding van een opdrachtgever te eisen? Onze letselschade advocaten geven u gratis letselschade advies. Bovendien dienen wij moeiteloos een claim voor u in en staan wij u tijdens het volledige juridische proces terzijde. Met meer dan 30 jaar ervaring weten wij precies hoe u het beste uw zaak kunt voeren. Omdat de tegenpartij verantwoordelijk is voor de juridische kosten bij letselschade, is het proces altijd 100% kosteloos. Neem meteen contact met ons op via de website voor meer informatie.