Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Wanneer er sprake is van een ongeval op de werkvloer, wordt dit ook wel een bedrijfsongevalgenoemd. Een voorbeeld van een bedrijfsongeval is een werknemer die tijdens zijn werkzaamheden uitglijdt over de gladde vloer van zijn kantoor en daardoor zijn been breekt. Wanneer een werknemer letsel oploopt op weg van of naar het werk wordt dit meestal echter niet aangemerkt als een arbeidsongeval.

Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan letsel oplopen. Dit letsel kan zowel fysiek als psychisch zijn. Dit letsel kan schade teweegbrengen, ook wel letselschade genoemd. Zo zal een gebroken been leiden tot medische kosten. Andere voorbeelden van letselschade zijn inkomensverlies en reiskosten. De werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade. Het is echter niet de werkgever zelf die voor de kosten opdraait. Bedrijven zijn doorgaans namelijk verzekerd voor arbeidsongevallen door middel van een bedrijfsongevallenverzekering. De schadevergoeding voor het slachtoffer wordt dus door de verzekering betaald. Het is dus zaak om het bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk te meldenbij de werkgever.

Lees hier welke schade u vergoed krijgt bij een bedrijfsongevallenverzekering. U kunt ook vrijblijvend vragen naar onze specialisten.

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Wat kost een bedrijfsongeval? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wat nu? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten? Wanneer is het een bedrijfsongeval? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?
Reactie plaatsen