Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Wanneer er sprake is van een ongeval op de werkvloer, wordt dit ook wel een bedrijfsongeval genoemd. Een voorbeeld van een bedrijfsongeval is een werknemer die tijdens zijn werkzaamheden uitglijdt over de gladde vloer van zijn kantoor en daardoor zijn been breekt. Wanneer een werknemer letsel oploopt op weg van of naar het werk wordt dit meestal echter niet aangemerkt als een arbeidsongeval. Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan letsel oplopen. Dit letsel kan zowel fysiek als psychisch zijn. Dit letsel kan schade teweegbrengen, ook wel letselschade genoemd.

Wie betaalt de kosten van een bedrijfsongeval

Alle werkgevers hebben een zorgplicht. Dit betekent onder andere dat zij moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Wanneer zij dit niet doen en als gevolg daarvan vindt een bedrijfsongeval plaats, zijn de kosten van het bedrijfsongeval voor de werkgever. De werkgever is dan aansprakelijk. Verderop in dit artikel wordt dieper ingegaan op de zorgplicht, wanneer deze geldt en wat dat voor u betekent. Wanneer de werkgever aansprakelijk is, hoeft u ook geen beroep te doen op uw eigen verzekering na een bedrijfsongeval. Ook uw eigen risico wordt dan vergoed. Hoe dit precies zit, wordt later in dit artikel uitgelegd.

Welke bedrijfsongeval kosten zijn voor de werkgever?

Het korte antwoord op deze vraag is eenvoudig: alle kosten na een bedrijfsongeval. Deze kosten omvatten vaak meer dan mensen verwachten. Kosten die binnen de schadeclaim kunnen vallen zijn: ziekenhuiskosten, kosten van andere hulpverleners, kosten voor kleding of andere dingen die kapot gegaan zijn als gevolg van het ongeval, kosten voor hulp zoals in de huishouding, medicatie en parkeerkosten. Wie betaalt die kosten na een bedrijfsongeval? De werkgever. De werknemer moet dan de werkgever wel aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade.

De kosten bij een bedrijfsongeval

Hoewel het heel duidelijk lijkt dat de bedrijfsongeval kosten voor de werkgever zijn, is het in de praktijk vaak lastiger. Er gaan verschillende stappen vooraf aan het ontvangen van alle kosten. Zo moet er een schadeclaim opgesteld worden voor het ontvangen van de schadevergoeding. De verzekeraar van de werkgever, en misschien de werkgever zelf ook wel, heeft veel ervaring met dit soort dingen en u als werknemer heeft deze ervaring waarschijnlijk niet. Een letselschade advocaat van SAP heeft deze ervaring wel. Deze advocaat kan helpen met het vaststellen van de ziektekosten en andere kosten die betaald worden na het bedrijfsongeval. Deze vastgestelde kosten kan hij daarna omzetten in de schadeclaim.

Een werkgever is alleen aansprakelijk en moet dus opdraaien voor de kosten van bedrijfsongeval, wanneer hij niet aan kan tonen dat hij alles gedaan heeft om de schade te voorkomen. In veel gevallen zal de werkgever de vraag: ‘’Na een bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten?’’ anders beantwoorden en proberen de werknemer op te laten draaien voor de bedrijfsongeval kosten voor de werkgever.

Een werkongeval, wie betaalt wanneer

Wanneer de werkgever aansprakelijk is, moet hij de schadeclaim betalen. De kosten die opgenomen zijn in de claim kunnen echter pas betaald worden, wanneer de claim is ingediend. Dit betekent dat de vraag: ‘’ Na een bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten?’’ in eerste instantie waarschijnlijk toch met ‘het slachtoffer’ beantwoord zal worden. Let op: dit is dan tijdelijk. Bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut of in het ziekenhuis wordt eerst het eigen risico aangesproken. Hierom is het belangrijk alle rekeningen en nota’s te bewaren zodat alle kosten van het bedrijfsongeval in de claim betrokken kunnen worden. Het is echter niet de werkgever zelf die voor de kosten opdraait. Bedrijven zijn doorgaans namelijk verzekerd voor arbeidsongevallen door middel van een bedrijfsongevallenverzekering. Deze kosten worden dan ook verhaald op de werkgever’s verzekering na het bedrijfsongeval.  De schadevergoeding voor het slachtoffer wordt dus door de verzekering betaald. Het is dus zaak om het bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk te melden bij de werkgever

Het eigen risico is nog met enige regelmaat een punt van discussie als het erover gaat wie de kosten na een bedrijfsongeval betaalt. Hoewel het slachtoffer van een bedrijfsongeluk het bedrag van het eigen risico moet betalen door het voorvallen van het ongeval, wil na een bedrijfsongeval de verzekering van de werkgever nog wel eens zeggen dat het slachtoffer zelf de hoogte van het eigen risico heeft kunnen bepalen of dat er ook zonder het bedrijfsongeval nog medische kosten gemaakt hadden kunnen worden in het kalenderjaar. Dit kan soms betekenen dat niet het gehele bedrag van het eigen risico vergoed wordt binnen de bedrijfsongeval kosten voor de werkgever.

Door de kennis en ervaring die letselschade advocaten van SAP hebben, kunnen ze u ook bij dit soort onenigheden deskundig bijstaan.

Een bedrijfsongeval hoeft niet altijd plaats te vinden op de werkplek. Ook wanneer u onderweg bent voor werkgerelateerde zaken geldt de zorgplicht van de werkgever. Wordt u aangereden wanneer u een pakketje voor de zaak naar het postkantoor brengt? Dan zijn de kosten van dit bedrijfsongeval voor de werkgever. Bent u van kantoor onderweg naar een klant en er gebeurt onderweg iets? Ook dan is het de werkgever wie na het werkongeval betaalt.

De zorgplicht bepaalt na een bedrijfsongeval wie de kosten betaalt

Het is goed mogelijk dat u zich afvraagt waarom de werkgever zo vaak aansprakelijk is voor bedrijfsongevallen. Waarom is het niet per definitie die collega die zijn spullen niet goed opgeruimd heeft waarna u erover struikelde? Dit heeft te maken met de zorgplicht van de werkgever. Het is bij wet geregeld dat de kosten van een bedrijfsongeval meestal voor de werkgever zijn. Hoe zit dit? De zorgplicht stelt dat de werkgever moet zorgen voor:

  1. Een veilige werkplek, hieronder valt bijvoorbeeld het aanwezig zijn van blusapparatuur en rookmelders
  2. Adequate uitleg over hoe u veilig werkt. Hierbij gaat het niet alleen om de mondelinge uitleg, maar ook om bijvoorbeeld lijsten en stappenplannen
  3. Controle of u ook daadwerkelijk veilig werkt
  4. Het zoveel mogelijk voorkomen dat u een ongeval krijgt of ziek wordt

Als de werkgever niet voor deze dingen kan zorgen, is er eigenlijk geen onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en dus ook niet over de vraag wie de kosten betaalt na een bedrijfsongeval. Het zijn de werkgever en zijn verzekering die na een bedrijfsongeval die op zullen moeten draaien voor de gemaakte kosten. Alle kosten van het bedrijfsongeval zijn voor de werkgever.

Alleen wanneer u opzettelijk een ongeval veroorzaakt of bewust roekeloos geweest bent, bent u degene wie na een bedrijfsongeval de kosten betaalt. In dit geval spreken we ook niet van een bedrijfsongeval. De werkgever moet in dergelijke gevallen wel aan kunnen tonen dat u risico’s nam en vooral ook dat deze risico’s opzettelijk genomen zijn. Meestal is dit voor een werkgever erg lastig aan te tonen.

Handig om te weten is ook dat deze zorgplicht geldt voor alle medewerkers. Ook wanneer een uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval omdat de werkgever de zorgplicht niet nakomt, wordt de vraag ‘wie betaalt na het bedrijfsongeval de kosten?’ beantwoord met: de werkgever.

Langdurige kosten na een werkongeval: wie betaalt?

Soms zijn er na een bedrijfsongeval niet enkel directe kosten of direct letsel. Van sommige ongevallen heeft u langer last, of met regelmaat opnieuw last. Dit betekent meestal ook dat de kosten van het bedrijfsongeval langer doorlopen of verschillende keren terugkomen.

Wie betaalt deze kosten na een bedrijfsongeval? Deze vraag is lastiger te beantwoorden, omdat het onmogelijk is vooraf precies te weten welke ziektekosten er nog gaan komen. Een letselschade advocaat maakt samen met een medisch specialist een inschatting van de toekomstige ziektekosten. Om de onzekerheid van de toekomstige kosten na een bedrijfsongeval te verkleinen en te voorkomen dat de vraag wie de kosten betaalt na een bedrijfsongeval jaren later opnieuw gesteld wordt, kan een letselschade advocaat ervoor zorgen dat de verzekeraar een risicoclausule opstelt. Op deze manier wordt vastgesteld dat u aanspraak kunt maken op extra vergoeding van de ziektekosten wanneer dit nodig is omdat de klachten verergeren. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken over wie na het werkongeval betaalt, ook niet op de lange termijn.

Welke kosten na een bedrijfsongeval zijn er?

Wanneer u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval zijn er veel verschillende kosten die door de werkgever’s verzekering na het bedrijfsongeval betaald worden. De belangrijkste of meest voorkomende kostenposten zijn de volgende:

  1. Persoonlijke eigendommen die beschadigd zijn tijdens het ongeval (denk hierbij bijvoorbeeld aan een gescheurde broek of een kapot gevallen telefoon)
  2. Medische kosten na het bedrijfsongeval die u direct heeft moeten betalen, zoals het eigen risico of de huur van een rolstoel of krukken tot u weer zelfstandig kunt lopen
  3. Reiskosten. Zowel kosten van en naar medisch specialisten of andere therapeuten, als bijvoorbeeld reiskosten van het openbaar vervoer of een (tijdelijke) chauffeur omdat u niet meer naar het werk kunt fietsen
  4. Overige medische kosten, zoals voor een ziekenhuisopname
  5. Hulp zoals mantelzorg, huishoudelijke hulp of professionals als schilders, omdat u deze taken  niet meer zelf kunt

En al deze vervelende aspecten van een bedrijfsongeval, wie betaalt deze kosten? Juist, deze bedrijfsongeval kosten zijn voor de werkgever en zijn verzekering. Deze kosten zijn allemaal behoorlijk tastbaar. Maar wie betaalt de kosten na een bedrijfsongeval die minder tastbaar zijn. Kosten zoals een vergoeding voor de emotionele schade, het eventuele ontwikkelen van angst of depressie. Ook dit zijn dingen die vergoed worden door de werkgever’s verzekering na een bedrijfsongeval.

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Heeft u vragen over wie na uw bedrijfsongeval de kosten moet betalen, of wilt u uw verhaal vertellen om te kijken wat een SAP letselschade advocaat voor u kan betekenen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op.

Lees hier welke schade u vergoed krijgt bij een bedrijfsongevallenverzekering. U kunt ook vrijblijvend vragen naar onze specialisten.

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval?Wat kost een bedrijfsongeval?Wat valt er onder een bedrijfsongeval?Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?Bedrijfsongeval, wat nu?Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?Wanneer is het een bedrijfsongeval?Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?