Werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval

Werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval

Wanneer je slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, kan je de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. In de meeste gevallen zal de werkgever dan ook gewoon aansprakelijk zijn voor de schade die uit het ongeval voortkomt. Er rust immers een zware bewijslast op de werkgever om zich van die aansprakelijkheid te ontdoen. Overigens hoef je je geen zorgen te maken over de goede band met jouw werkgever: die zal op zijn beurt de aansprakelijkheidsvordering doorspelen aan de bedrijfsongevallenverzekering die de verdere afhandeling op zich zal nemen.

Hoe de werkgever aansprakelijk stellen bij bedrijfsongeval?

Dat doe je per aangetekende zending. Indien het ging om een ernstig arbeidsongeval zal de werkgever overigens verplicht zijn om ook de Inspectie SZW hiervan op de hoogte te stellen. Die aansprakelijkstelling is een cruciaal element om uiteindelijk een schadevergoeding te bekomen. Zonder aansprakelijkstelling zal de verzekeraar nooit tot actie overgaan. Bovendien mag je ook niet te lang talmen vooraleer je de werkgever aansprakelijk stelt: ook hier geldt er een verjaringstermijn. Ook dat weet de verzekeraar.

Wat neem je op in de aansprakelijkstelling?

In de aansprakelijkstelling neem je dan de eigen gegevens en die van de werkgever op, het tijdstip waarop je letselschade hebt opgelopen en het feit dat je de werkgever aansprakelijk stelt. Eveneens neem je de rechtsgrond op waarop je je voor die aansprakelijkstelling beroept. In dit geval zal dat artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) en artikel 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid) betreffen. Tot slot neem je ook op dat je de werkgever aansprakelijk stelt voor de geleden en de toekomstige schade en verzoek je de werkgever om de brief door te sturen naar diens verzekeraar, zo de werkgever over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt. De aansprakelijkstelling is een cruciale stap in het bekomen van een schadevergoeding. Om die reden kan je uiteraard ook overwegen om de aansprakelijkheidsbrief door een letselschade advocaat te laten opstellen en verzenden.

De aansprakelijkstelling is slechts een eerste stap

Hoewel het een cruciale stap betreft, is de aansprakelijkheidsstelling slechts het begin van een lang verhaal waarin discussies over de ware toedracht, de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade zullen ontstaan. Ook een verzekeraar hoopt immers de schadeclaim fors te beperken. Om die reden wordt dan ook aangeraden om het verdere verloop over te laten aan een letselschade advocaat die als geen ander weet hoe het maximale resultaat kan bekomen worden. Overigens is het de aansprakelijke partij die de juridische bijstand dient te vergoeden. In de praktijk kost een letselschade advocaat jou dus niks. Op zoek naar een letselschade advocaat die de aansprakelijkheidstelling en/of de verdere afwikkeling voor jou kan afhandelen? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten en vraag om een vrijblijvend intake gesprek.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down