Bedrijfsongeval, wat nu?

Bedrijfsongeval, wat nu?

Bedrijfsongeval, wat nu?

Een ongeval tijdens werktijd wordt een bedrijfsongeval genoemd. Zo’n ongeval kan fysiek of psychisch letsel veroorzaken. Dit letsel kan schade teweegbrengen. Wanneer een werknemer een gebroken pols oploopt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot medische kosten, re-integratiekosten of inkomensverlies. Ook zal hij pijn en leed ervaren. Alle schade die het slachtoffer oploopt als gevolg van het letsel wordt letselschade genoemd. In de meeste bedrijfsongevallen kan de schade verhaald worden op de werkgever. Het is dus belangrijk om een bedrijfsongeval te melden bij de werkgever. Bij voorkeur geschiedt dit schriftelijk: zo kunt u achteraf altijd bewijzen dat u de werkgever op de hoogte hebt gesteld. Wanneer u de melding mondeling doet, is het lastig om dit achteraf te bewijzen.

Schakel de hulp in van een letselschade advocaat

Het berekenen van de opgelopen schade en het indienen van een schadeclaim vereist specifieke juridische kennis. Om te garanderen dat u de hoogst mogelijke schadevergoeding krijgt, is het raadzaam om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Een letselschade advocaat zal het opgelopen letsel inventariseren, medische informatie opvragen en een schadeberekening maken. Daarnaast dient een advocaat namens het slachtoffer de schadeclaim in en treedt hij of zij in onderhandeling met de werkgever of diens verzekeraar. Indien de partijen het niet eens worden over de (hoogte van de) schadevergoeding, kan de advocaat de werkgever dagvaarden en een rechtszaak starten.


Lees ook: Wat is een bedrijfsongeval?Wat kost een bedrijfsongeval?Wat valt er onder een bedrijfsongeval?Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?Wanneer is het een bedrijfsongeval?Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?