Lopen mannen of vrouwen meer risico op een bedrijfsongeval

Wat is een bedrijfsongeval?

Ongevallen kunnen (helaas) overal plaatsvinden: in het verkeer, in het ziekenhuis, tijdens het sporten… Wanneer er een ongeval plaatsvindt tijdens werkzaamheden, noemen we dit een bedrijfsongeval. Wanneer een werknemer uitglijdt over de gladde kantoorvloer of tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden van de trap valt, is er sprake van een arbeidsongeval. Zulke bedrijfsongevallenkunnen fysiek of psychisch letsel veroorzaken. Dit letsel kan vervolgens leiden tot letselschade. Voorbeelden van letselschade zijn inkomensverlies en medische kosten, maar ook pijn, gederfde levensvreugde en ongemak.

Aansprakelijkheid werkgever

Een werknemer die slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval kan over het algemeen de opgelopen schade verhalen op zijn werkgever. Dit betekent dat de werkgever de schade en kosten van het bedrijfsongeval moet vergoeden. De werkgever hoeft echter alleen een schadevergoeding uit te keren indien twee voorwaarden zijn voldaan. Allereerst alleen moet de schade zijn geleden tijdens het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Ten tweede moet de werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het ongeval te voorkomen. Wat is een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Wat kost een bedrijfsongeval? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wat nu? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Wanneer is het een bedrijfsongeval? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering? Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?