Hoeveel voorschot kunt u krijgen op schadevergoeding bij letselschade?

Hoeveel voorschot kunt u krijgen op schadevergoeding bij letselschade?

Indien een slachtoffer van een ongeval of ongeluk letsel oploopt, kan dit letsel schade veroorzaken. Deze schade wordt letselschade genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om medische kosten, kosten voor rechtsbijstand of inkomensverlies. Soms heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Het slachtoffer kan dan ook, eventueel met de hulp van een letselschade advocaat, een schadeclaim indienen bij de wederpartij. Het afwikkelen van een letselschadeschaak kan echter lange tijd duren. Hoe complexer de zaak, hoe langer het duurt voordat het slachtoffer een schadevergoeding krijgt. Het slachtoffer kan hierdoor in de financiële problemen raken – het slachtoffer heeft immers alle rekeningen sinds het ongeval zelf moeten betalen! Gelukkig is hier een oplossing voor gevonden. Een slachtoffer heeft volgens de Gedragscode Behandeling Letselschaderecht op een voorschot op de schadevergoeding van de opgelopen letselschade. Dit voorschot wordt spoedig na het ongeval uitbetaald om te voorkomen dat het slachtoffer financieel achteruitgaat.

Hoe hoog is dit voorschot?

De hoogte van het voorschot hangt uiteraard af van de hoogte van de letselschade. Voorbeelden van schadeposten die in aanmerking komen voor een voorschot zijn reiskosten, kosten voor extra huishoudelijke hulp, medische kosten, kinderopvang en rechtsbijstand. De exacte hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade is niet door de wet voorgeschreven. De hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade. Om zeker te zijn van een zo hoog mogelijk voorschot, is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen. Een letselschade advocaat treed in onderhandeling met de wederpartij namens het slachtoffer. Bent u ook slachtoffer geworden van een ongeval en wilt u de hulp inschakelen van een letselschade advocaat in Amersfoort? Dan kunt u uiteraard terecht bij SAP Advocaten.