Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen ten gevolge van een bedrijfsongeval? Op die manier kan je die kosten meestal wel op de werkgever verhalen. Geen zorgen: meestal beschikt de werkgever gewoon over een verzekering. De schadeclaim hoeft de interpersoonlijke relaties dan ook niet te verstoren.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een incidentele gebeurtenis waarbij de werkgever, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, schade oploopt ten gevolge van die aanwijsbare gebeurtenis. Het bedrijfsongeval kan plaatsvinden in de werkruimten van de werkgever maar ook op een andere locatie. In principe wordt een (verkeers)ongeval tijdens het woon-werkverkeer niet gelijkgesteld aan een bedrijfsongeval, toch zijn er ook hier uitzonderingen.

Werkgever heeft een zorgplicht

De werkgever heeft een heel ruime zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Hoe ver die zorgplicht strekt? Dat is niet geheel duidelijk. Ook de jurisprudentie lijkt het er lang niet altijd over eens te zijn. Wel kunnen we zeggen dat de zorgplicht van de werkgever heel ver strekt. Zo zal een beperkte eigen fout van de medewerker lang niet volstaan om zijn werkgeversaansprakelijkheid te ontlopen. Het behoort immers ook tot de plicht van de werkgever om toe te zien op de naleving van de regels. In gevallen waarbij defecten aan machines en/of foutief gebruik van bepaalde werkmaterialen aan de oorzaak van het ongeval liggen, zal de werkgever zelden zijn aansprakelijkheid kunnen ontlopen. Dat is vaak anders indien het alledaagse gevaren betreft. Denk bijvoorbeeld aan twee medewerkers die (bij voldoende verlichting en zonder duidelijke oorzaak) tegen elkaar aan zouden lopen. Of denk aan een medewerker die zichzelf snijdt tijdens het smeren van zijn boterhammen in het bedrijfsrestaurant. De zorgplicht van de werkgever heeft dan ook grenzen. Dat zal bijvoorbeeld ook het geval zijn indien het gaat om een werknemer die van het dak van het gebouw springt ingevolge een wanhoopsdaad.

Werkgever aansprakelijk stellen

Indien er sprake is van een bedrijfsongeval, zal de werkgever de schade integraal dienen te vergoeden. Het gaat zowel om een vergoeding voor de lichamelijke als voor de immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan schadeposten als: het inkomensverlies ten gevolge van het ongeval, de kosten voor de bedrijfsongeval advocaat, het in de zorgverzekering begrepen eigen risico bij het bedrijfsongeval, de transportkosten naar het ziekenhuis en een smartengeldvergoeding ter vergoeding van de pijnschade. SAP Letselschade Advocaten heeft een ruime expertise in bedrijfsongevallen. Benieuwd of ook jij de werkgever aansprakelijk kan stellen? Kom dan even langs voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek.