Hoeveel smartengeld na een bedrijfsongeval?

Hoeveel smartengeld na een bedrijfsongeval?

Wanneer er tijdens werktijd een ongeval plaatsvindt, wordt dit een bedrijfsongevalgenoemd. Een voorbeeld van een bedrijfsongeval is een werknemer die tijdens zijn werk met machines gewond raakt. Een bedrijfsongeval kan letsel veroorzaken, zoals verwondingen. Dit letsel kan schade teweegbrengen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, inkomensverlies of re-integratiekosten, maar bijvoorbeeld ook aan pijn, leed en ongemak. De schade waaraan een geldbedrag kan worden verbonden (zoals medische kosten, inkomensverlies en re-integratiekosten) wordt ook wel materiële schade genoemd. Pijn, leed en ongemak zijn voorbeelden van immateriële schade en kunnen dus niet worden uitgedrukt in een geldbedrag. Het slachtoffer kan echter zowel voor de materiële als voor de immateriële schade een vergoeding vorderen. De schadevergoeding voor de immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?

Er bestaan helaas geen vaste richtlijnen of regels voor het vaststellen van de hoogte van smartengeld. Dit kan worden verklaard door het feit dat de hoogte van het uit te keren smartengeld volledig afhangt van de feitelijke omstandigheden van het ongeval. Dit betekent dat de hoogte van smartengeld na een bedrijfsongeval per zaak verschilt. Diverse factoren kunnen een rol spelen bij het berekenen van de hoogte van smartengeld. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van de behandelingen, de pijn die het slachtoffer heeft moeten doorstaan en de looptijd van het letsel. Over het algemeen kan gesteld worden dat de kosten van een bedrijfsongevalhoger zijn bij ernstig, langdurig letsel. Het smartengeld zal hierdoor ook hoger zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de juridische aansprakelijkheid van de werkgever.


Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval?
Wat kost een bedrijfsongeval?
Wat valt er onder een bedrijfsongeval?
Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?
Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?
Bedrijfsongeval, wat nu?
Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?
Wanneer is het een bedrijfsongeval?
Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?
Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?
Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?
Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?
Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?
Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?