Compensa letselschade

Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?

Jaarlijks worden veel werknemers slachtoffer van een ongeval op de werkvloer. Zo’n ongeval wordt ook wel een bedrijfsongeval genoemd. Artikel 1 lid 3 sub a van de Arbowet definieert een bedrijfsongeval als volgt: ‘een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.’

Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de regels van het arbeidsrecht. Afgelopen mei publiceerde de Inspectie haar jaarverslag van 2016. Dit verslag laat zien dat er in 2016 ongeveer 1.400 bedrijfsongevallenplaatsvonden per 100.000 werknemers. Hiermee zit Nederland ruim onder het Europese gemiddelde van 1.600 bedrijfsongevallen. Ook blijkt uit het verslag dat er in 2016 een stijging was van het aantal dodelijke arbeidsongevallen ten opzichte van 2015. Kwamen er in 2015 51 werknemers om het leven als gevolg van een arbeidsongeval, in 2017 waren dit er 14% meer. De Inspectie SZW identificeert afvalbeheer, bouw, handel en industrie als risico sectoren.

Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Sap letselschade advocaten

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval?Wat kost een bedrijfsongeval?Wat valt er onder een bedrijfsongeval?Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?Bedrijfsongeval, wat nu?Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?Wanneer is het een bedrijfsongeval?Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?