Bedrijfsongeval Rotterdam: wat kan ik doen?

Bedrijfsongeval Rotterdam: wat kan ik doen?

Rotterdam is de thuishaven van grote bedrijven als Unilever en Robecco. Ook de haven van Rotterdam werkt als een katalysator voor de grootstedelijke economie. Niet voor niets bleek uit een recent rapport van Economische Verkenning Rotterdam dat die economie echt wel op volle toeren draait. Maar waar werk is, gebeuren ongevallen. Aan dergelijke bedrijfsongevallenzijn vaak ook grote consequenties verbonden. De opgelopen letselschade vergt immers medische kosten, die letselschade kan bovendien blijvend zijn, een job kan zelfs verloren gaan en uiteindelijk kan dat alles resulteren in een verlies aan verdienvermogen. Bij een bedrijfsongeval is het dan ook altijd belangrijk om de nodige juridische stappen te ondernemen. Ook bijstand door een letselschade advocaat is echt wel aangewezen.

Stel zo snel mogelijk de werkgever aansprakelijk

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die zijn medewerkers tijdens de diensttijd oplopen. Er rust dan ook een grote zorgplicht op de werkgever. Zelfs wanneer je ook zelf eigen schuld treft, kan de werkgever zich niet zomaar ontdoen van die aansprakelijkheid. Gelukkig beschikt de werkgever bijna altijd over een verzekering om die aansprakelijkheid te dekken. Als slachtoffer van een bedrijfsongeval kan je echter die verzekering niet rechtstreeks aanspreken. In een eerste fase zal je daarom een aansprakelijkstelling moeten versturen naar de werkgever. Doe dat steeds per aangetekende brief, zo kan dat alvast niet betwist worden. Vraag in diezelfde aansprakelijkstelling ook meteen om de brief door te spelen aan de verzekeraar die het dossier verder zal opvolgen.

Verzamel de noodzakelijke bewijsstukken

Het aansprakelijk stellen van de werkgever moet natuurlijk ook voldoende gefundeerd worden. Hiervoor zal je moeten kunnen bewijzen dat je schade geleden hebt en dat er een verband bestaat tussen de schade en de werkzaamheden. Wanneer het ging om een ernstig bedrijfsongeval zal de Inspectie SZW alvast een onderzoek ingesteld hebben. Dat onderzoek zal natuurlijk helpen bij die bewijslast. Betwist de verzekeraar de aansprakelijkheid van de werkgever? Dan zal een deelgeschilprocedure noodzakelijk zijn. Hier kies je best voor een letselschade advocaat.

Tot het moment van medische consolidatie: kostenoverzicht

Het is belangrijk om gedurende het gehele genezingsproces alle gemaakte kosten en hun bewijsstukken goed bij te houden. Die kosten komen immers in aanmerking voor de latere schadevergoeding. Ook kan je de verzekeraar voorschotten vragen. Op die manier kan je de kosten op korte termijn verder blijven betalen en zal de schade beperkt blijven. Ook de verzekeraar heeft hier met andere woorden voordeel bij. Toch gaat lang niet iedere verzekeraar even eenvoudig tot actie over.

Stel een uiteindelijke schadeclaim op

Van zodra er sprake is van een consolidatie van de medische toestand, kan de uiteindelijke schadeclaim ingediend worden. Hierbij heb je aandacht voor de gemaakte kosten, de reeds betaalde voorschotten, de toekomstige kosten, de eventueel gederfde of te derven inkomsten en het smartengeld. Het indienen van de schadeclaim hoeft overigens niet te impliceren dat de verzekeraar hier automatisch mee akkoord gaat. Een goede verantwoording is dan ook cruciaal. Raken jullie er echt niet uit? Dan zal andermaal een juridische deelgeschilprocedure noodzakelijk zijn.

Laat je bijstaan

Het wordt al snel duidelijk dat een aansprakelijkheidsclaim zich maar moeilijk in de praktijk laat vertalen. Het gaat om een lange juridische veldslag en dat in een periode waar herstel eigenlijk centraal zou moeten komen te staan. Om die reden staat SAP Letselschade Advocaten voor jou klaar. Wij zetten ons beste beentje voor om een maximale schadevergoeding te bekomen en kunnen het volledige traject afhandelen, van de eerste aansprakelijkstelling tot het ontvangst van de schadevergoeding. Uiteraard houden we hierbij gewoon rekening met de praktische omstandigheden en zullen ook wij het niet nalaten om voorschotten te vragen. Vraag vrijblijvend een intake gesprek en kom te weten wat we voor jou kunnen betekenen.