7 vaak gestelde vragen over letselschade door een bedrijfsongeval

7 vaak gestelde vragen over letselschade door een bedrijfsongeval

In het aansprakelijkheidsrecht is een bedrijfsongeval een bijzondere situatie. De werkgever kan dan ook aansprakelijk zijn terwijl het ongeval door de eigen schuld van de medewerker (mee) werd veroorzaakt. Op de werkgever rust dan ook een grote zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers. Die bijzondere aansprakelijkheidsregels zorgen ook voor heel wat vragen die uiteindelijk hun weg tot bij ons vinden. Hieronder volgende de 7 meest gestelde vragen over letselschade door een bedrijfsongeval. Uiteraard stuk voor stuk voorzien van een bijpassend woordje uitleg.

# 1. Wanneer gaat het om een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval wordt gedefinieerd als een ongeval op het werk ten gevolge van een plotselinge gebeurtenis. Het ongeval dient plaats te vinden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst maar hoeft niet in het bedrijf zelf plaats te vinden, doch zal een ongeval bij het woon-werkverkeer slechts uitzonderlijk als een bedrijfsongeval gedefinieerd worden. Tot slot moet er ook sprake zijn van een al dan niet lichamelijk of psychisch letsel.

# 2. Is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval?

Of de werkgever al dan niet aansprakelijk zal zijn voor het bedrijfsongeval, kunnen we niet automatisch zeggen. Dat is immers afhankelijk van de concrete omstandigheden. Wel is het zo dat er op de werkgever een heel strenge zorgplicht rust waardoor hij een heel grote bewijslast heeft om de aansprakelijkheid te weerleggen. Hierdoor is het in de praktijk bijna altijd zo dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, ook wanneer de werknemer (een deel) eigen schuld treft.

# 3. Is de werkgever ook aansprakelijk bij een ongeval tijdens het woon-werkverkeer?

In principe is het niet mogelijk om de werkgever aansprakelijk te stellen voor een ongeval tijdens het woon-werkverkeer. Toch bestaan hier uitzonderingen op. Voor een vertegenwoordiger die thuis meteen vertrekt naar het bedrijf van een klant, start het werk eigenlijk al in de wagen. Hier zal de werkgever aansprakelijk zijn. Dat is ook zo wanneer de medewerker thuis vertrekt om een opdracht te vervullen voor de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het op vraag van de werkgever naar de winkel rijden om daar drinken in te kopen voor de vergadering later die dag. Ook wanneer je eerst nog een dossier aflevert bij een cliënt, kan er wel degelijk sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Er is dus steeds een bijzondere omstandigheid noodzakelijk die het traject uit de privésfeer haalt en het gelijkstelt met het uitvoeren van werkzaamheden. Onder die voorwaarde kan de werkgever dan wel aansprakelijk zijn voor het ongeval.

# 4. Is de werkgever ook aansprakelijk bij een ongeval tijdens de werkpauze?

De werkgever kan wel degelijk aansprakelijk zijn voor een ongeval dat plaatsvindt tijdens de pauze. Onder de ruime begripsomschrijving van het woord ‘werk’ valt immers zowel de werktijd als de pauze. Er zijn bijvoorbeeld al gevallen geweest waarbij een medewerker tijdens de pauze ‘voor de grap’ van de stoel geduwd werd, met hevige letselschade tot gevolg. Hierbij oordeelde de rechter dan dat de werkgever gewoon aansprakelijk was: ook tijdens de pauzes loopt de zorgplicht van de werkgever gewoon verder. Een ongeval kan leiden tot blijvend letsel. Wanneer een ander voor het blijvend letsel aansprakelijk is, kan het slachtoffer een schadeclaim indienen. 

# 5. Moet ik de zorgverzekering raadplegen?

Bij een ongeval is het in principe de zorgverzekering die de kosten voor medische zorg zal betalen. Aan iedere zorgverzekering is een verplicht eigen risico gekoppeld. Dat eigen risico blijft dan voor jouw rekening. Eventueel kan je de schade ten gevolge van het eigen risico bij een bedrijfsongevalverhalen op de aansprakelijke werkgever. Dat is ook zo indien bepaalde ziektekosten niet door de zorgverzekeraar voor vergoeding vatbaar zijn. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval.

# 6. Wat met het loon bij arbeidsongeschiktheid?

De werkgever zal het loon niet integraal moeten blijven doorbetalen. In principe is de verplichting beperkt tot het doorbetalen van 70 % van het loon gedurende een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Nadien kan ook het ontslag volgen. Indien jouw contract afloopt tijdens de periode dat je arbeidsongeschikt bent, is de werkgever overigens niet verplicht om dat contract te verlengen. In de praktijk kan je hierdoor heel wat loon mislopen. Indien de werkgever aansprakelijk is, kan je het misgelopen loon gewoon claimen bij diens verzekeraar. Ook dat vormt immers een schadepost. Indien we het bovendien voldoende aannemelijk kunnen maken dat jouw contract zonder het bedrijfsongeval wél verlengd zou geworden zijn, kan ook dat loonverlies geclaimd worden.

# 7. Welke schade moet de verzekeraar van mijn werkgever vergoeden?

Indien de aansprakelijkheid van de werkgever vaststaat (en de werkgever over een verzekering beschikt), is die vraag heel eenvoudig: alle schade. Als de werkgever aansprakelijk is, is hij immers voor 100 % aansprakelijk. Een gedeelde aansprakelijkheid kan hier niet. Dit impliceert dat je de volledige materiële en immateriële schade bij de werkgever kan claimen. Denk bij materiële schade bijvoorbeeld aan het eigen risico bij medische kosten maar ook aan de reiskosten, het loonverlies of dat fitnessabonnement dat je nu niet meer kan gebruiken. Bij immateriële schade komen we uit bij het smartengeld: een vergoeding voor de pijn, het leed en de schade ten gevolge van het ongeval.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down