Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het van belang dat er een goed onderzoek wordt verricht naar de toedracht van het ongeval. Dit is allesbepalend voor de aansprakelijkheid. In de meeste gevallen zal de toedracht direct duidelijk zijn, maar dat hoeft niet. Voor een goed onderzoek kan een proces-verbaal uitkomst bieden of het (strafrechtelijk) onderzoek dat de politie heeft verricht na het ongeval. Vanwege uiteenlopende redenen kan het zijn dat er in uw geval geen proces-verbaal is opgemaakt en ook geen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval is verricht. In dat geval beschikt SAP Letselschade Advocaten over meerdere gereedschappen om de ware feiten duidelijk te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het via de rechter laten verrichten van een onderzoek door een deskundige die een verkeersongevallenanalyse kan verrichten. Op deze manier kan duidelijk worden wie aansprakelijk is voor welk deel van de schade.

Ook na de vaststelling van de aansprakelijkheid kan SAP Letselschade Advocaten u juridisch bijstaan. Daarna gaan we voor u aan het werk om vlot een voorschot op uw schade te vragen. Dat doen we in goed overleg. Uw schade brengen we met u in kaart zodat u daar inzicht in krijgt. U krijgt van ons een schadestaat. We maken afspraken hoe we de schade bij kunnen houden.

Deze schadestaat sturen we naar de aansprakelijke verzekeraar, die vervolgens kan overgaan tot betaling van een voorschot.

We verzamelen vanaf het begin de gegevens van uw behandelaars en zorgen er voor dat u een rapport krijgt van onze medisch adviseur, waarin de gevolgen van het ongeval worden genoemd. Dit rapport is ook bestemd voor de medisch adviseur van de verzekeraar, die ook kan beoordelen met welke gevolgen u te maken heeft.

Verder beschikken wij over een uitgebreid netwerk van mensen die u verder kunnen helpen bijvoorbeeld met uw werk of hulp in de huishouding. Voor meer informatie letselschade bij verkeersongevallen en over onze persoonlijke manier van werken kunt u ons bellen.

Lees verder

Artikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

De scootmobiel: zwakke verkeersdeelnemer of niet?

Aansprakelijkheid bij botsing door onvoldoende uitkijken

Bewijsrecht in letselschadezaken