Verlies van zelfwerkzaamheid na een verkeersongeval

Verlies van zelfwerkzaamheid na een verkeersongeval

Wanneer je ten gevolge van een verkeersongevalletselschade oploopt, kan het zijn dat je (tijdelijk) minder mobiel bent. Dat noemen we een verlies aan zelfwerkzaamheid. Bij het begroten van de schadevergoeding vormt ook dit een schadepost. Voor klusjes die je vroeger eenvoudig zelf kon uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan schilderen of het herstellen van een lekkende kraan, zal je nu immers een professional moeten inschakelen. Dat brengt kosten met zich mee die dus ook als schade aangemerkt worden.

Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Bij een verlies van zelfwerkzaamheid zal men meestal beroep doen op de Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid. Die richtlijn werkt aan de hand van normerende bedragen die rekening houden met tal van factoren. Zo neemt men aan dat het bezit van een eigen woning hogere kosten met zich mee zal brengen. Bij een huurwoning zijn immers de meest ingrijpende maatregelen steeds ten laste van de verhuurder. Verder houdt men ook rekening met de kenmerken van de woning. Een nieuwe (afgewerkte) woning zal immers minder kosten met zich meebrengen. Ook het al dan niet beschikken over een eigen tuin speelt een rol bij de bepaling van de schade door verlies aan zelfwerkzaamheid. Tot slot werkt men ook met omrekenfactoren. Zo hanteert men voor een vrijstaande woning een omrekenfactor van 1,3 (hogere vergoeding) terwijl dat voor een flat of appartement gelijk is aan 0,7 (lagere vergoeding).

Langdurig verlies van zelfwerkzaamheid na een verkeersongeval

In sommige gevallen biedt de Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid geen oplossing. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een woning zich maar moeilijk laat normeren. Lang niet iedere tuin is immers dezelfde. Wat als je aan het huis ook nog een paardenstal hebt en nog enkele tientallen dieren? Dan is de vergoeding waarover die Letselschade Richtlijn spreekt vaak veel te laag. In dat geval zal het belangrijk zijn om deze schadepost goed te verantwoorden. In de eerste plaats zal er een overzicht moeten volgen van de normale onderhoudswerken. Verklaringen van derden dat u bepaalde onderhoudswerken uitvoerde op regelmatige tijdstippen, kan helpen bij het aantonen van de schade. Voor de begroting van diezelfde schade kan dan weer gekozen worden voor concrete bedragen. Zo kan je bijvoorbeeld vijf offertes aanvragen bij professionals. In het kader van de schadebeperkingsplicht kan dan vertrokken worden van de voordeligste offerte die we echter voor de komende jaren zullen indexeren. Voor de looptijd wordt meestal uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar.