Verkeersongeval met een motorrijder

Verkeersongeval met een motorrijder

In de praktijk is een motorrijder een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Toch wordt hij door de wetgever niet zo aanzien, in tegenstelling tot een fietser waarbij er altijd een vermoeden is van gedeelde aansprakelijkheid. Alhoewel een motorrijder erg kwetsbaar is en de letselschade vaak erg groot is bij een verkeersongeval, is hij vaak aangewezen op het klassieke aansprakelijkheidsrecht. We bespreken verschillende situaties die zich in de praktijk voor kunnen doen.

Tussen beiden speelt het klassieke aansprakelijkheidsrecht. Er kan sprake zijn van een fout in hoofde van de motorbestuurder of in hoofde van de autobestuurder. Bovendien kunnen ze ook beide een fout begaan hebben, waarna we spreken van gedeelde aansprakelijkheid. In dat laatste geval zullen beiden, volgens een bepaald percentage, moeten bijdragen aan de kosten en schade ten gevolge van het verkeersongeval. Onze letselschade advocaat te Utrecht, behorende tot de top 10 letselschade advocaten, had bijvoorbeeld al eens een zaak waarbij een motorrijder en een auto frontaal met elkaar in aanrijding kwamen. De autobestuurder had een fout gemaakt: hij maakte een inhaalbeweging op een plaats waar dat niet was toegestaan. De motor was niet te redden, de motorbestuurder bleef twee weken in het ziekenhuis en had er een blijvend letselaan overgehouden. De volledige schade, inclusief het smartengeld, werd dan verhaald op de verzekeraar van de autobestuurder.

Onze letselschade advocaat te Amersfoort weet ons een andere situatie aan te rijken. Hierbij komt een motor in aanrijding met een overstekende voetganger. De voetganger wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht, moet geopereerd worden, moet nadien maandenlang revalideren en heeft blijvende schade. Ook voor de motorbestuurder is het geen leuk verhaal: hij glijdt verder tegen een boom en loopt een gruwelijke beenbreuk op, alsook met blijvende (esthetische) schade. In dit geval wordt de voetganger door de wetgever als beschermenswaardig aanzien. In theorie houdt dat in dat de motorbestuurder voor minimaal 50% aansprakelijk is indien hij bewuste roekeloosheid in hoofde van de voetganger kan aantonen. In de praktijk betekent het eerder dat de motorbestuurder zo goed als altijd aansprakelijk is. Een goede letselschade advocaat of niet, in de praktijk is zo’n “bewuste roekeloosheid” vaak heel moeilijk aan te tonen. In dit geval werd de verzekeraar van de motorbestuurder aangesproken voor het vergoeden van zowel het smartengeld als de letselschadevergoedingVerkeersongeval met een motorrijder. In de praktijk is een motorrijder een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Toch wordt hij door de wetgever niet zo aanzien, in tegenstelling tot een fietser waarbij er altijd een vermoeden is van gedeelde aansprakelijkheid.

Het verschil tussen een motor en een fietser? De aandrijving. Laat die ‘subtiliteit’ nu net een wereld van verschil uitmaken. De wetgever ziet een fietser immers als een zwakke verkeerdeelnemer, waardoor deze zich kan beroepen op dezelfde regeling zoals we het al zagen bij een voetganger (zie eerder; min. 50% aansprakelijkheid). Meer zelfs: indien de fietser jonger is dan 14 jaar, dan zal de motorbestuurder altijd aansprakelijk zijn. Begrippen zoals “overmacht” en “bewuste daad” bieden uitwegen, maar zelden zijn die uitwegen voldoende concreet om ook aansprakelijkheid te ontlopen.

In welke context een motorongeval ook optreedt, vaak is de schade erg groot. Het belang van een goede letselschade advocaat mag dan ook niet onderschat worden. Niet alleen vormt deze letsel advocaat een brug tussen de schadeclaim en de aansprakelijke (verzekeraar), bovendien zal hij of zij ook kijken naar de persoonlijke situatie en bijvoorbeeld voorschotten aanvragen indien dat noodzakelijk blijkt. Tijdens de volledige letselschadeclaim houdt de letselschade jurist rekening met de praktische kant van zaken, maar wordt er ook gekeken naar emotionele schade, pijn en het psychisch lijden. SAP advocaten zijn echte belangenbehartigers die kunnen en zullen procederen indien onderhandelingen vastlopen. De wensen van de cliënt-slachtoffer staan centraal en jarenlange expertise wordt gebruikt om hun belangen in al hun details te behartigen.   

Lees ook: 

Reactie plaatsen