Tips voor het invullen van het schadeformulier wanneer je aangereden bent door een auto

Tips voor het invullen van het schadeformulier wanneer je aangereden bent door een auto

Na een aanrijding moet je steeds het schadeformulier invullen. Dit is belangrijk voor de verdere afhandeling van het schadedossier. Toch is dat invullen lang niet voor iedereen een evidentie. SAP letselschade advocaten geeft vijf tips voor het invullen van het schadeformulier na een aanrijding of verkeersongeval.

# 1. Vul steeds het schadeformulier in!

Dit is misschien nog wel een van de belangrijkste tips. Soms lijkt het net alsof er helemaal geen schade is. Toch vul je ook dan het schadeformulier in. Stel je immers maar eens voor dat de schade pas enkele dagen later duidelijk wordt. Of wanneer die lichte hoofdpijn – ‘oh, die was van de stress’ – uiteindelijk een whiplash letsel blijkt te zijn… Zonder een ingevuld schadeformulier is het moeilijk om nog actie te ondernemen.

# 2. Vermeld ieder letsel

Die stresshoofdpijn brengt ons meteen tot een tweede tip: van zodra er sprake is van klachten, duid je op het schadeformulier aan dat er gewonden zijn. Hoofdpijn, een stijve nek of een lichte stram: dan geef je de aanwezigheid van die klachten aan. Is de andere partij het er niet mee eens, bijvoorbeeld omdat de letselschade niet zichtbaar is? De andere partij is geen arts en heeft jou niet aan een medisch onderzoek onderworpen, je hoeft je dus echt niet van het tegendeel te laten overtuigen. Kan hij er zich echt niet in vinden? Dan kan hij zijn opmerkingen noteren in vak 14.

# 3. Nooit tekenen bij onenigheid

Voorgaand voorbeeld toont aan dat er wel al eens onenigheid kan zijn tussen de partijen. Wanneer dat het geval is, teken je het schadeformulier niet. Dat is ook het geval wanneer de andere partij opmerkingen noteert waar je het helemaal niet mee eens bent. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de andere partij het document niet mag tekenen. Laat die partij dan ook vrij in zijn keuze. Extra tip: teken nooit als eerste het document. Wacht steeds tot de andere partij tot ondertekening overgaat of onderteken gelijktijdig.

# 4. Contacteer eventueel de hulpdiensten

Indien het enkel gaat om blikschade, hoef je de hulpdiensten niet te verwittigen. In sommige gevallen is dat echter wel aangewezen of zelfs verplicht. Stelt de andere bestuurder zich agressief op? Gaat het om een buitenlandse bestuurder? Zijn er gewonden? Is er sprake van een ernstige beschadiging? Raken jullie het niet eens over essentiële zaken. Is de andere bestuurder dronken of beschikt hij niet over een geldige verzekering of rijbewijs? In dergelijke gevallen bel je steeds de hulpdiensten. Zij zullen dan de nodige vaststellingen doen.

# 5. Voeg extra bewijsmiddelen toe

Voor het invullen van het schadeformulier is het belangrijk om zo snel mogelijk bewijsmiddelen te verzamelen. Dat doe je bij voorkeur vooraleer de wagens verplaatst werden. Het volstaat om foto’s te nemen vanuit verschillende hoeken, waarbij ook uitgebreide aandacht is voor de schade aan de wagens en de verkeerssituatie. Overigens is het altijd te adviseren om ook andere feiten die wijzen op het schadegeval te fotograferen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan andere objecten (bv. een boom), de aanwezigheid van remsporen en glasscherven op de weg. Spreek tot slot ook altijd getuigen aan en noteer hun contact- en adresgegevens. Die gegevens noteer je overigens steeds op het schadeformulier.