Schadevergoeding na een aanrijding

Schadevergoeding na een aanrijding

Aangereden ten gevolge van een fout van een andere partij? Dan heb je normaliter gewoon recht op een schadevergoeding. Hoe hoog die schadevergoeding is, kunnen we echter nog niet meteen zeggen. De hoegrootheid van de schadevergoeding is immers afhankelijk van verschillende factoren. Ieder schadegeval is immers anders en de schade zal dan ook lang niet altijd even groot zijn. Laat staan dat ze op een gelijkaardige manier wordt begroot.  

Schadevergoeding: vergoedende werking

In Nederland heeft een schadevergoeding een compenserende werking. De vergoeding moet de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten vergoeden opdat het slachtoffer zich opnieuw in dezelfde toestand zou bevinden als wanneer de aanrijding zich niet zou hebben voorgedaan. Een slachtoffer mag dan ook geen winst maken ten gevolge van het ongeval. Dat is een groot verschil met sommige andere rechtssystemen. Vooral in de Verenigde Staten is er een tendens om gigantische schadevergoedingen toe te kennen. Daar ziet men een schadevergoeding immers ook als een soort ‘straf’ die anderen moet ontmoedigen of tot voorzichtigheid moet aanzetten. Smartengeldvergoedingen lopen er vaak op tot in de miljoenen dollars, terwijl ze in Nederland beperkt blijven tot enkele duizenden of tienduizenden euro’s.   Toch is het in theorie mogelijk om ook in Nederland winst te maken bij een schadegeval. Althans, indien we het puur vanuit de vermogensrechtelijke invalshoek bekijken. Hierbij denken we uiteraard aan de smartengeldvergoeding. Het smartengeld zal immers geen financiële schade of gederfde inkomsten vergoeden. Het gaat om een vergoeding voor immateriële schade, bv. voor de geleden en toekomstige pijn, de gederfde levensvreugde of het gemis aan sociale contacten ten gevolge van het ongeval. Het smartengeld moet hierbij een compenserende werking hebben en het leed verzachten. Het heeft eigenlijk ook hier een vergoedende werking en mag dus niet gezien worden als een vorm van ‘boete’ voor de aansprakelijke van de aanrijding.

Welke schadeposten worden opgenomen in de schadevergoeding?

Welke schadeposten opgenomen worden, is dus afhankelijk van de concrete schade. Eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos, zolang die schade maar voldoende aannemelijk gemaakt kan worden. Voorwaarde is dan ook dat het kosten of gederfde inkomsten betreft die voortspruiten uit de aanrijding. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om:
  • Vervoerskosten: kosten om zich naar het ziekenhuis te verplaatsen, kilometervergoeding bij verplaatsing naar letselschade advocaat, … ;
  • Kosten voor rechtsbijstand;
  • Medische kosten (eigen risico in zorgverzekering);
  • Herstelkosten fiets;
  • Gederfde inkomsten wegens werkongeschiktheid;
  • Aankoopprijs rolstoel;
  • Aanpassingen aan het huis;
  • Studievertraging;
  • De prijs van de afgelaste cruisevakantie;
  • De smartengeldvergoeding.

Laat je bijstaan

Bovenstaande lijst is natuurlijk niet limitatief. In functie van de concrete omstandigheden zal die lijst er dan ook iedere keer opnieuw anders uitzien. Iedere schadepost laat zich ten slotte ook anders berekenen. Laat je daarom steeds bijstaan door een letselschade advocaat die het maximale kan halen uit de schadevergoeding. Gelet op het feit dat die vergoeding een louter compenserende werking heeft, is dat nu eenmaal niet onbelangrijk. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we alvast voor jou klaar. Kom langs voor een vrijblijvend intake gesprek en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.