Schade aan mijn geparkeerde auto

Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaande auto

Het kan gebeuren dat iemand schade aan mijn geparkeerde auto of stilstaande auto heeft veroorzaakt. Hierbij zijn er verschillende situaties mogelijk. Zo kan het dat iemand schade aan mijn geparkeerde auto heeft gemaakt en dat mijn auto correct was geparkeerd. De vraag of de auto al dan niet correct was geparkeerd, is erg belangrijk bij een aanrijding met een geparkeerde auto. Het kan ook dat de auto stilstond op de weg, bijvoorbeeld voor een rood licht. Dan is de situatie uiteraard opnieuw anders. Bovendien speelt ook de vraag of de andere verkeersdeelnemer een motorrijtuigbestuurder of bijvoorbeeld een fietser is, want ook dan is de situatie anders.

Iemand heeft schade gemaakt aan mijn auto die stilstond, wat moet ik nu doen? Ik heb een geparkeerde auto geraakt, moet ik betalen? Het is normaal dat dit vragen oproept. Daarom leggen wij een aantal dingen voor jou uit.

Situatie 1: ik heb schade gemaakt aan een geparkeerde auto

In de eerste plaats kan het dat iemand schade aan mijn geparkeerde auto heeft veroorzaakt. Is mijn auto verzekerd als iemand anders erin rijdt? Indien ik over een volledige cascoverzekering beschik, is dat sowieso het geval. In het andere geval is het afhankelijk van de aansprakelijkheidsvraag. We leggen uit hoe het zit als iemand schade aan mijn geparkeerde auto veroorzaakt.

Schade aan mijn geparkeerde auto door een ander motorrijtuig

Als de schade aan mijn geparkeerde auto is veroorzaakt door een ander motorrijtuig, zoals een personenwagen of een bromfiets, gelden de klassieke regels van het aansprakelijkheidsrecht. Dat wil zeggen dat de persoon die een fout heeft gemaakt en schade heeft veroorzaakt, de schade moet vergoeden.

Is een auto geparkeerd waar die geparkeerd mocht zijn, dan zal bij een aanrijding met een stilstaand object de aanrijder vrijwel altijd aansprakelijk zijn als hij schade heeft gemaakt aan een andere auto. In dat geval zal de veroorzaker van de schade aan andermans auto zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoeden. Veroorzaakt iemand schade aan mijn geparkeerde auto die foutief is geparkeerd? Dan speelt ook de eigen schuld een rol. Door het foutief parkeren ben ik mogelijk zelf aansprakelijk voor de schade die ik heb aangericht! De schade aan mijn geparkeerde auto moet ik misschien wel zelf vergoeden, al dan niet volledig.

Wat als iemand tegen je auto aanrijdt en vlucht? Spijtig genoeg komt doorrijden na een aanrijding met een geparkeerde auto vaak voor. Het is een heel slecht idee, want hierop staan zware straffen. Als iemand schade aan mijn geparkeerde auto heeft veroorzaakt en is doorgereden, is het erg moeilijk om hem of haar aansprakelijk te stellen. Gelukkig kan ik als iemand schade aan mijn geparkeerde auto heeft veroorzaakt en is gevlucht terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. De tegenpartij moet dan wel een motorrijtuig zijn geweest. Op basis van de schade, camerabeelden of ooggetuigenverklaringen is dit aan te tonen. Houd bovendien rekening met een eigen risico als iemand schade aan mijn geparkeerde auto veroorzaakt en vlucht.

Met de fiets schade rijden in iemand anders zijn auto die geparkeerd is

Heeft een fietser tegen een spiegel aangereden van een geparkeerde auto die niet aan het verkeer deelneemt, dan is de fietser mogelijk aansprakelijk. De klassieke foutvraag is bij schade aan mijn geparkeerde auto erg belangrijk. Als een fietser een fout heeft gemaakt en schade heeft veroorzaakt, moet de fietser deze schade vergoeden. Houd er wel rekening mee dat ook de autobestuurder een fout kan hebben gemaakt, bijvoorbeeld door ergens te parkeren waar dat niet is toegestaan.

Soms zal de fietser zelfs helemaal niets ten laste kunnen worden gelegd bij schade aan mijn geparkeerde auto. Dat is bijvoorbeeld het geval als een passagier ineens de portier opent tegen een fietser die netjes op het fietspad voorbijfietst. Dan is degene die de deur opent zelf aansprakelijk voor zijn daad en moet de passagier de schade aan de fietser vergoeden en niet omgekeerd. We krijgen wel vaker de volgende vraag bij een aanrijding met een fiets tegen een auto: "Welke verzekering moet vergoeden?" Laat het duidelijk zijn dat het antwoord afhankelijk is van de concrete situatie.

Situatie 2: ik heb schade gemaakt aan een auto die stilstond en niet was geparkeerd

Men kan niet alleen schade aan mijn geparkeerde auto veroorzaken, maar ook aan mijn auto die gewoon stilstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval tijdens het laden en lossen of wanneer ik voor een rood licht sta. De hoedanigheid van de andere verkeersdeelnemer speelt in dit geval een erg belangrijke rol.

Met de fiets schade rijden in andermans auto die stilstond

Voor fietsers gelden in het aansprakelijkheidsrecht bijzondere regels. Dat komt omdat een fietser een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Hierdoor is een motorrijtuig die aan het verkeer deelneemt, vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade aan een fietser, ook als de fietser het ongeval zelf (deels) heeft veroorzaakt.

De cruciale vraag is dan wel of de auto aan het verkeer deelneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een auto stilstaat voor een kruispunt of voor een rood licht. Ook als een auto op de stoep staat tijdens het laden of lossen, is er sprake van een verkeersdeelname. In de praktijk zal dan, na een aanrijding met een fiets tegen de geparkeerde auto, de verzekering van de autobestuurder de schade aan de fietser vergoeden. Dat komt omdat er tijdens het laden en lossen nog steeds sprake is van verkeersdeelname.

Hierop bestaat wel een uitzondering, namelijk bij overmacht. Er is volgens de Hoge Raad sprake van overmacht als de fouten van de fietser zo onwaarschijnlijk waren dat de bestuurder er geen rekening mee hoefde te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een auto stilstaat op de pechstrook van een autosnelweg waar geen fietsers zijn toegestaan en toch wordt aangereden door een dronken fietser. Niet alleen is dronken fietsen strafbaar, maar wellicht moet de fietser ook nog eens de schade aan de auto vergoeden. Het gaat om uitzonderlijke situaties, waardoor er niet snel sprake is van overmacht.

Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaand voertuig door een motorrijtuig

Opnieuw gelden de klassieke regels van het aansprakelijkheidsrecht. Wat een belangrijke rol speelt, is de vraag of je op de desbetreffende locatie wel mocht stilstaan. Stel bijvoorbeeld: iemand heeft mijn auto aangereden terwijl ik stilstond op de autosnelweg, zonder dat er sprake was van filevorming. Dan ben ik wellicht zelf aansprakelijk voor de schade die ik heb veroorzaakt. Dat is uiteraard anders als ik correct stilstond voor een rood licht en een auto mij achterwaarts aanrijdt, waardoor ik door een whiplash symptomen krijg als hoofd- en nekpijn.

Geval per geval zal moeten worden nagegaan hoe het zit met de aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaand voertuig. Onze advocaat letselschade helpt je graag verder.