Verkeersongeval met een fietser

Verkeersongeval met een fietser

Indien er een fietser betrokken is bij een verkeersongeval, wordt de situatie vaak een stuk ingewikkelder. Althans wat de aansprakelijkheid en de schadevergoeding betreft. We moeten verschillende situaties van elkaar onderscheiden, waarbij ook de leeftijd van de fietser een belangrijke rol zal spelen. Onze advocaat letselschade onderscheidt verschillende situaties en legt uit wat dit voor u betekent.

Fietser jonger dan 14 jaar wordt aangereden door een auto

De wetgever geeft aan dat kinderen meer beschermenswaardig zijn dan volwassenen. Zo is het verkeersinzicht bij jonge kinderen een stuk beperkter en kunnen zij nu eenmaal onverwachtse manoeuvres maken. Als autobestuurder moet je daar dan ook rekening mee houden. Je dient bijvoorbeeld de snelheid te matigen en voldoende afstand te houden. Komt het tot een ongeval, dan zal de bestuurder altijd 100 % van de schade moeten vergoeden. Het feit dat een kind zelf een voorrangsregel negeerde speelt hierbij geen rol. Op deze situatie geldt één belangrijke uitzondering: de bestuurder kan zijn aansprakelijkheid ontlopen indien hij kan bewijzen dat het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt door het kind. Niet alleen komt deze situatie slechts hoogst uitzonderlijk voor, bovendien is dat een wel erg zware bewijslast die zelfs de beste letselschade advocaat niet altijd kan aantonen. Een voorbeeld van zo’n uitzonderlijke situatie vinden we bij een aangekondigde wanhoopsdaad. Samengevat: De autobestuurder moet 100 % van de schade vergoeden, tenzij hij opzet kan bewijzen. Verkeersongeval met een fietser. Indien er een fietser betrokken is bij een verkeersongeval, wordt de situatie vaak een stuk ingewikkelder. Althans wat de aansprakelijkheid en de schadevergoeding betreft. Lees hier een aantal voorbeelden. Neem vrijblijvend contact op wanneer u letselschade heeft.

Fietser van 14 jaar of ouder wordt aangereden door een auto

Niet alleen fietsers jonger dan 14 jaar, maar ook alle zwakkere verkeersdeelnemers genieten extra bescherming. De regeling voor fietsers vanaf 14 jaar is echter iets minder ongunstig voor de autobestuurder. Hier is er een begrenzing van 50 % in plaats van 100 %. Met andere woorden: zelfs al beging de fietser een fout, dan nog zal de autobestuurder voor 50 % van de schade moeten opdraaien. Bij een gedeelde fout kan de fietser ook recht hebben op een hogere vergoeding, afhankelijk van de ernst van de fouten van beide partijen. Een interessante uitweg voor de bestuurder is het geval van overmacht: in dit geval zal de bestuurder geen schade moeten vergoeden. We spreken bijvoorbeeld van overmacht indien een voorbijrijdende fietser plotseling hard voor een auto geduwd wordt die aan een normale snelheid voorbijkomt maar niet tijdig kan remmen. In dat geval zal de fietser de kwaadwillige voorbijganger moeten aanspreken voor het bekomen van een schadevergoeding. Samengevat: De autobestuurder moet altijd minimaal 50 % van de schade vergoeden, tenzij hij opzet of overmacht kan bewijzen.

Fietser rijdt in op een wagen

Een fietser kan ook inrijden op een stilstaande of rijdende wagen. In dat geval kan er schade optreden aan het voertuig. De eigenaar van de wagen kan ook hier een schadevergoeding na ongeval eisen. De bestuurder zal dan moeten aantonen dat de fietser een fout beging. Om zijn volledige schadevergoeding te kunnen verkrijgen, zal de bestuurder eveneens overmacht moeten aantonen. In het andere geval zal de aansprakelijkheid verdeeld worden. Meestal wordt de discussie hier gevoerd tussen de verzekeraar van de wagen (bv. allriskverzekering) en de eventuele AVP-verzekering van de fietser. Samengevat: Als een fietser inrijdt op een wagen, dan zal ook de fietser aansprakelijk kunnen zijn voor de schade conform de klassieke regels. Wil de autobestuurder 100 % van de schade vergoed zien worden, dan zal hij echter ook overmacht moeten kunnen aantonen.   Lees ook: Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten? Verkeersongeval met een auto Verkeersongeval met een motorrijder