Recht op schadevergoeding als bestuurder drugs heeft gebruikt

Recht op schadevergoeding als bestuurder drugs heeft gebruikt

Heb ik recht op een schadevergoeding als een bestuurder drugs heeft gebruikt?

Wie aan het verkeer deelneemt, loopt altijd een risico. Spijtig genoeg vinden sommige verkeersdeelnemers het nodig om extra risico te nemen, bijvoorbeeld door na een feestje met drugs achter het stuur te kruipen. Onder invloed van drugs zit het niet meer goed met het inschattingsvermogen en het reactievermogen en worden bestuurders mogelijk overmoedig. Bij drugs in het verkeer is het soms mogelijk om de bestuurder aansprakelijk te stellen.

Wetenschappelijk onderzoek: drugs in het verkeer

Er is natuurlijk een reden waarom een strenge regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer verbiedt of beperkt. Wie rijdt onder invloed van drugs, wordt overmoedig en reageert minder snel. Dit verhoogt het risico op een verkeersongeluk. Desondanks zijn er nog steeds mensen die onder invloed van drugs aan het verkeer deelnemen, hoewel er slechts een beperkt aantal onderzoeken naar zijn verricht. 

Eerder werd er bijvoorbeeld een onderzoek naar verricht en daaruit bleek dat ongeveer 3,4% van de automobilisten onder invloed van drugs of van rijgevaarlijke geneesmiddelen achter het stuur kruipt. Uit een onderzoek van 2018 bleek zelfs dat 5,1% van de automobilisten minstens een keer met drugs achter het stuur heeft gezeten. Het een en ander heeft ervoor gezorgd dat er meer wordt gecontroleerd op het gebruik van drugs in het verkeer. Zo zijn er elke maand ruim 800 verkeersdeelnemers die via speekseltesten positief testen op drugs; lachgasgebruikers en mensen die de speekseltest weigeren niet inbegrepen.

Een ander onderzoek focuste op het gebruik van lachgas in het verkeer. Ook hierdoor ontstaan er ongelukken. Het gebruik van lachgas in het verkeer is echt iets van de laatste jaren en het aantal ongelukken die op deze manier zijn veroorzaakt, is de afgelopen jaren zelfs met meer dan factor tien gestegen. Ook voor de gebruiker is lachgas gevaarlijk, het kan zelfs verlammingen of een hersenletsel veroorzaken. Daarom willen experts al langer dat lachgas strafbaar wordt en onder de Opiumwet valt.

Recht op schadevergoeding als bestuurder drugs heeft gebruikt 

In het aansprakelijkheidsrecht geldt dat degene die een fout heeft begaan en die door deze fout schade heeft veroorzaakt de veroorzaakte schade moet vergoeden. Mogelijk heeft een slachtoffer dus recht op een schadevergoeding als een bestuurder drugs heeft gebruikt en hierdoor een ongeval heeft veroorzaakt. Dat laatste is wel belangrijk. Zelfs als een bestuurder drugs heeft gebruikt, gelden namelijk nog steeds de aansprakelijkheidsregels. Het is niet omdat iemand drugs heeft gebruikt, dat hij ook verantwoordelijk is voor het verkeersongeval. Er kan ook sprake zijn van een schuldverdeling, bijvoorbeeld als jij een fout hebt gemaakt en de andere bestuurder onvoldoende snel kon reageren omdat hij onder invloed was van drugs.

Heb ik recht op een schadevergoeding als de bestuurder drugs heeft gebruikt? Dat is duidelijk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Als nuchtere bestuurder hebt u wel vaak het voordeel van de twijfel en komt de bewijslast voor een groot deel te liggen bij de bestuurder die onder invloed was. Bij de schuldverdeling zal er ook rekening worden gehouden met het feit dat de bestuurder drugs heeft gebruikt. Een 50/50-schuldverdeling wordt dan bijvoorbeeld een 70/30-schuldverdeling in uw voordeel, omdat uw schade ook groter is door het beperkte reactievermogen van de tegenpartij.

Als passagier recht op een schadevergoeding als een bestuurder drugs heeft gebruikt

Een bestuurder die drugs heeft gebruikt, kan niet alleen andere weggebruikers schade berokkenen. Bij een eenzijdig ongeval kan hij bijvoorbeeld ook een passagier verwonden. In dat geval heeft de passagier recht op een schadevergoeding als de bestuurder drugs heeft gebruikt en dit het ongeval heeft veroorzaakt. Het kan echter zijn dat de passagier op de hoogte was dat de bestuurder onder invloed was van drugs en dat hij desondanks toch in de auto is gestapt. Dan is er sprake van eigen schuld. Meestal zal de passagier dan minstens de helft van de schade vergoed krijgen. Dit speelt uiteraard enkel een rol als het ongeval is veroorzaakt doordat de bestuurder onder invloed was van drugs. In de andere gevallen zal de letselschade in principe wel volledig worden vergoed.  

Problemen met de verzekeraar en recht op een schadevergoeding als de bestuurder drugs heeft gebruikt

 In de polisvoorwaarden staat vaak dat rijden onder invloed van drugs niet is gedekt. Dat heeft echter geen gevolgen voor het slachtoffer. De aansprakelijkheidsverzekeraar zal namelijk gewoon uitbetalen aan het slachtoffer. De verzekeraar kan de betaalde schadevergoeding echter terugvorderen bij de bestuurder die onder invloed was. Voor de cascoverzekering kan dit wel gevolgen hebben, waarbij de verzekeraar niet zal uitbetalen. 

Hoe dan ook wordt het bij drugs in het verkeer vaak al snel heel complex. Het is niet altijd zo dat u recht hebt op een schadevergoeding als een bestuurder drugs heeft gebruikt en dat weten verzekeraars natuurlijk maar al te goed. Er kunnen ook discussies ontstaan omtrent de aansprakelijkheidsverdeling en het gevolg van de eigen fout, bijvoorbeeld het in de auto stappen bij iemand die onder invloed is. Bij dergelijke zaken is het aan te raden om een beroep te doen op een letselschade advocaat. Dat is de beste garantie op een eerlijke schadevergoeding.