Proces-verbaal opvragen na aanrijding

Proces-verbaal opvragen na aanrijding

Als de politie bij een verkeersongeval komt, maakt zij altijd een rapportage op. Deze rapportage wordt een proces-verbaal genoemd. Een proces-verbaal kan een zeer nuttig document zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid bij letselschade. U krijgt van de politie na de aanrijding echter geen kopie van het proces-verbaal mee. Deze kunt u wel tegen betaling opvragen via de Stichting Processen Verbaal.

Wordt er bij een verkeersongeval altijd een proces-verbaal opgemaakt?

In veel gevallen hoeft de politie niet bij een verkeersongeval te worden betrokken. Vooral wanneer de schade beperkt is en u het onderling kunt regelen, hoeft de politie niet ingeschakeld te worden. Het is wel verstandig dat er contact met de politie wordt opgenomen indien:
  • Door het ongeval een onveilige verkeerssituatie is ontstaan omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent zelf de auto te verplaatsen of er onderdelen van het voertuig op de weg liggen
  • U of een van de andere betrokkenen (ernstig) letsel heeft
  • Er sprake is van een conflict. Als de tegenpartij weigert het schadeformulier in te vullen of u er samen niet uitkomt bij het invullen van het schadeformulier is het verstandig om de politie te bellen. Deze kan op een onpartijdige manier vaststellen wat er precies is gebeurd
  • De aansprakelijke automobilist na het ongeval is doorgereden
  • De aansprakelijke automobilist heeft gedronken, zonder rijbewijs rijdt of een auto met een buitenlands kenteken heeft
  • De andere automobilist niet verzekerd is

Wat staat er in een proces-verbaal?

In het proces-verbaal staan de naam- en adresgegevens van de betrokken personen en eventuele getuigen. Daarnaast noteert de politieagent alle feiten die hij of zij zelf heeft waargenomen. Hieronder vallen ook de verklaringen die de politieagent van de betrokken personen of getuigen heeft gehoord. Alles wat zij verklaren wordt opgenomen in het proces-verbaal. Deze gegevens kunnen allemaal worden gebruikt om te bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Moet een proces-verbaal worden ondertekend?

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd het proces-verbaal te ondertekenen. U bent hier echter niet toe verplicht. U mag zonder opgave van reden weigeren om te ondertekenen. Het is belangrijk dat u dit weet omdat een ondertekend proces-verbaal een rechtsgeldig document is. De dingen die hierin zijn opgenomen kunnen later tegen u worden gebruikt. Het is daarom raadzaam om het proces-verbaal alleen te ondertekenen indien u het volledig eens bent met de inhoud daarvan.

Hoe werkt het opvragen van een proces-verbaal?

Als door de politie een proces-verbaal is opgemaakt na een aanrijding, krijgt u hier geen exemplaar van mee. Wel kunt u een kopie opvragen bij Stichting Processen-Verbaal. Een proces-verbaal kan alleen maar worden opgevraagd door betrokkenen van het ongeluk. Een aanvraag kan vanaf een maand na het verkeersongeval worden ingediend. Eerder is niet mogelijk omdat de Stichting PV het proces-verbaal nog niet in het bezit heeft. Aanvragen van een kopie kan uitsluitend telefonisch of via de website van Stichting Processen-Verbaal (https://www.stichtingpv.org/request). Hier zijn kosten aan verbonden: per proces-verbaal betaalt u €9,07 (inclusief 21% BTW). U dient zich tijdens het aanvraagproces te legitimeren met een officieel legitimatiebewijs: een paspoort, rijbewijs, Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument. Uw BSN-nummer mag u hierbij onleesbaar maken. Het is belangrijk dat u de aanvraag correct en zo volledig mogelijk invult. Tijdens het invullen van het webformulier wordt u gevraagd de volgende gegevens in te vullen:
  • de datum van het ongeval
  • de gemeente waarin het ongeval plaatsvond
  • de kentekens van de betrokken voertuigen
  • soms het politieregistratienummer. U dient dan wel te beschikken over de naam van een inzittende
Indien bovenstaande gegevens bij u niet bekend zijn, kunt u de aanvraag niet via het webformulier indienen. In dat geval dient u telefonisch contact op te nemen met de Stichting Processen Verbaal om te informeren op welke wijze u het proces-verbaal alsnog in uw bezit kunt krijgen. Het is niet mogelijk om een de door u aangevraagde kopie af te halen bij de Stichting Processen Verbaal. De uitlevering van het proces-verbaal vindt uitsluitend digitaal plaats: u ontvangt een e-mail met daarin een beveiligde, tijdelijke link om het dossier te kunnen downloaden.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down