Dienstongevallen politie

Proces-verbaal opvragen na aanrijding

Als de politie bij een verkeersongeval komt, maakt het altijd een rapportage op. Deze rapportage wordt een proces-verbaal genoemd. Een proces-verbaal kan een zeer nuttig document zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid bij letselschade. U krijgt van de politie na de aanrijding echter geen kopie van het proces-verbaal mee. Dit kunt u wel tegen betaling opvragen via de Stichting Processen Verbaal.

Wat is een proces-verbaal?

Een proces-verbaal is het officiële verslag van de politie. In het proces-verbaal staan de belangrijkste feiten. De ambtenaar noteert daarbij enkel feiten die hij zelf heeft vastgesteld. Het kan daarbij gaan om zaken die hij heeft gezien of gehoord of zaken die hem door getuigen zijn verteld. Vroeger werd een proces-verbaal vrijwel altijd manueel opgesteld, maar tegenwoordig maakt de politie vaak gebruik van pda'tjes. Het voordeel hiervan is dat het politierapport dan meteen digitaal wordt verstuurd.

Als er een misdrijf is gepleegd, bijvoorbeeld wanneer een aanrijding het doel had om iemand te kwetsen, zal de verdachte meestal meteen worden meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt de verdachte verhoord. Ook van dit verhoor, net als van de opzoekingen die de politie heeft gedaan, wordt een proces-verbaal gemaakt. Als slachtoffer is ook dit proces verbaal opvragen mogelijk.

Wie mag een proces-verbaal opstellen?

Bij een aanrijding zal het meestal een politieagent zijn die een proces-verbaal zal opstellen, maar er zijn eigenlijk verschillende personen die een proces-verbaal mogen maken. Ook bijvoorbeeld opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee, gemeentelijke handhavers, parkeerwachters, officiers van justitie en buitengewoon opsporingsambtenaren mogen een proces-verbaal opstellen met daarin alles wat ze opmerken.

Wat staat er in een proces-verbaal?

In het proces-verbaal staan de naam- en adresgegevens van de betrokken personen en van eventuele getuigen. Daarnaast noteert de politieagent alle feiten die hij of zij zelf heeft waargenomen. Hieronder vallen ook de verklaringen die de politieagent van de betrokken personen of getuigen heeft gehoord. Alles wat zij verklaren wordt opgenomen in het proces-verbaal. Deze gegevens kunnen allemaal worden gebruikt om te bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Moet een proces-verbaal worden ondertekend?

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd het proces-verbaal te ondertekenen. U bent hier echter niet toe verplicht. U mag zonder opgave van reden weigeren om te ondertekenen. Het is belangrijk dat u dit weet, omdat een ondertekend proces-verbaal een rechtsgeldig document is. De dingen die hierin zijn opgenomen, kunnen later tegen u worden gebruikt. Het is daarom raadzaam om het proces-verbaal alleen te ondertekenen indien u het volledig eens bent met de inhoud ervan.

Wordt er bij een verkeersongeval altijd een proces-verbaal opgemaakt?

In veel gevallen hoeft de politie niet bij een verkeersongeval te worden betrokken. Vooral wanneer de schade beperkt is en u het onderling kunt regelen, hoeft de politie niet te worden ingeschakeld. Het is wel verstandig dat er contact met de politie wordt opgenomen indien:

  1. Door het ongeval een onveilige verkeerssituatie is ontstaan, omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent zelf de auto te verplaatsen of er onderdelen van het voertuig op de weg liggen.
  2. U of een van de andere betrokkenen een (ernstig) letsel heeft.
  3. Er sprake is van een conflict. Bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij weigert het schadeformulier in te vullen of u er samen niet uitkomt bij het invullen van het schadeformulier. De politiek kan op een onpartijdige manier vaststellen wat er precies is gebeurd.
  4. De aansprakelijke automobilist na het ongeval is doorgereden.
  5. De aansprakelijke automobilist heeft gedronken, zonder rijbewijs rijdt of een auto met een buitenlands kenteken heeft.
  6. De andere automobilist niet verzekerd is.


Wat gebeurt er na het opstellen van een proces-verbaal?

Wat er gebeurt nadat het proces-verbaal is opgesteld, is afhankelijk van de vaststellingen die de ambtenaar heeft gedaan. Als een agent ook een overtreding vaststelt, kan hij een bekeuring schrijven. De verdachte krijgt dan de bekeuring thuis in de bus. Als er een misdrijf is gepleegd, wordt de verdachte meestal eerst meegenomen voor verhoor. Het proces-verbaal wordt dan overgemaakt aan een officier van justitie. De officier van justitie beslist wat er moet gebeuren. Hij kan bijvoorbeeld beslissen dat de verdachte naar huis mag. De andere partij zal het proces-verbaal niet automatisch ontvangen. Hij kan wel het proces verbaal opvragen.

Bewijswaarde van een proces-verbaal

De reden waarom het proces-verbaal opvragen zo belangrijk is, heeft alles te maken met de bewijswaarde die eraan verbonden is. Van het ondertekende proces-verbaal van de politie wordt namelijk aangenomen dat de inhoud ervan vaststaat en correct is. De door de agent genoteerde bevindingen hebben dus een heel grote bewijskracht. Het is een van de redenen waarom het belangrijk is om een proces-verbaal goed na te lezen en het niet te ondertekenen als u het oneens bent met bepaalde passages.

Uiteraard zijn er nog heel wat andere bewijzen mogelijk, zoals foto's of camerabeelden. Maar laat het duidelijk zijn dat de bewijskracht van het proces-verbaal niet te onderschatten is. Daarom is het proces verbaal opvragen en doornemen altijd belangrijk. Dit is ook het geval voor een proces-verbaal na een aanrijding.

Hoe werkt het opvragen van een proces-verbaal?

Als er door de politie een proces-verbaal is opgemaakt na een aanrijding, krijgt u hier geen exemplaar van mee. Wel kunt u een kopie opvragen bij Stichting Processen Verbaal. Een proces-verbaal kan alleen maar worden opgevraagd door de betrokkenen van het ongeluk. Een aanvraag kan vanaf een maand na het verkeersongeval worden ingediend. Eerder is dit niet mogelijk, omdat de Stichting Proces Verbaal het proces-verbaal nog niet in bezit heeft. De aanvraag van een kopie kan uitsluitend telefonisch of via de website van Stichting Processen Verbaal (https://www.stichtingpv.org/request) gebeuren.

Hier zijn evenwel kosten aan verbonden. U dient zich tijdens het aanvraagproces te legitimeren met een officieel legitimatiebewijs: een paspoort, een rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument. Uw BSN-nummer mag u hierbij onleesbaar maken. Het is belangrijk dat u de aanvraag correct en zo volledig mogelijk invult. Tijdens het invullen van het webformulier wordt u gevraagd de volgende gegevens in te vullen:

  1. De datum van het ongeval
  2. De gemeente waarin het ongeval plaatsvond
  3. De kentekens van de betrokken voertuigen
  4. Het politieregistratienummer, in sommige gevallen. U dient dan wel te beschikken over de naam van een inzittende

Indien bovenstaande gegevens bij u niet bekend zijn, kunt u de aanvraag niet via het webformulier indienen. In dat geval dient u telefonisch contact op te nemen met de Stichting Processen Verbaal om te informeren op welke wijze u het proces-verbaal alsnog in uw bezit kunt krijgen. Het is niet mogelijk om een door u aangevraagde kopie af te halen bij de Stichting Processen Verbaal. De uitlevering van het proces-verbaal vindt uitsluitend digitaal plaats: u ontvangt een e-mail met daarin een beveiligde, tijdelijke link om het dossier te kunnen downloaden.

Tijdig het proces verbaal opvragen

Het proces verbaal opvragen kan enerzijds pas een maand na de aanrijding. U moet met andere woorden even wachten. Anderzijds is het ook belangrijk om niet te lang te wachten: het politierapport opvragen na een ongeval dient tijdig te gebeuren, althans indien het bij de Stichting Processen Verbaal wordt opgevraagd. Het proces verbaal opvragen moet ten laatste achttien maanden na het opstellen ervan gebeuren. Heeft u later alsnog het proces-verbaal nodig? Dan kan het proces-verbaal opvragen enkel nog bij de politie of het Openbaar Ministerie.

Kan iemand anders voor mij het politierapport opvragen?

Zelf een proces-verbaal opvragen, vergt enige moeite. Bovendien verloopt dit verplicht digitaal, terwijl niet iedereen een computer heeft of hier even goed mee kan werken. Daarom is het ook mogelijk om dit over te laten aan de letselschade advocaat die u vertegenwoordigt. De letsel advocaat kan niet alleen het proces-verbaal opvragen, maar ook andere zaken die tot het procesdossier behoren. Denk bijvoorbeeld aan justitiële documentatie, de vordering van de tegenpartij, de opgemaakte rapporten en dergelijke meer. Zelf een proces verbaal opvragen is met andere woorden niet nodig als u een beroep doet op een advocaat. Ook wanneer het proces verbaal opvragen niet binnen achttien maanden na het opstellen gebeurde, kan een advocaat voor u het politierapport opvragen.

Laat het politierapport opvragen door SAP Advocaten

Bent u betrokken bij een aanrijding en heeft u schade geleden? Dan is het proces verbaal opvragen heel belangrijk. Indien u uw dossier door onze experts laat behandelen, is zelf het proces verbaal opvragen niet nodig. Wij zullen voor u het proces verbaal opvragen en nagaan of u recht heeft op een schadevergoeding. Indien dit het geval is, maken we de nodige berekeningen en gaan we achter de schadevergoeding aan. In de eerste plaats knopen we daarvoor het gesprek aan met de verzekeraar en proberen we samen een oplossing te vinden. Als het niet anders kan, vragen we de rechter om een uitspraak te doen. Van het proces verbaal opvragen tot aan de schadevergoeding uitbetaling staan wij u bij.