Uitbetaling schadevergoeding door justitie

Uitbetaling schadevergoeding door justitie

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf kunt u hierbij schade of letsel hebben opgelopen.  Dit is bijvoorbeeld het geval als uw eigendommen zijn vernield of als sprake is van mishandeling.    U voegt zich dan als benadeelde in het strafproces. Hieronder leest u wat u hiervoor moet doen.

 

Doe aangifte bij de politie

De eerste stap is altijd het doen van aangifte. De politie zal dan een proces-verbaal opmaken van uw aangifte en een onderzoek starten. Uw zaak kan dan worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt dan of de verdachte wordt vervolgd.

 

De zaak kan worden geseponeerd

Het kan voorkomen dat de Officier van Justitie besluit het strafbare feit niet verder te vervolgen. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de officier de zaak seponeert. Hiertoe besluit de officier bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg bewijs is of wanneer de verdachte niet schuldig is aan het strafbare feit.

 

Formulier schadevergoeding slachtoffer

Als de dader van het misdrijf bij het OM bekend is en de Officier van Justitie heeft beslist dat de verdachte wordt vervolgd, ontvangt u een aantal formulieren. Op het ‘wensformulier’ kunt u aangegeven van welke rechten u gebruik wilt maken. Vink op dit formulier aan dat u schadevergoeding wil ontvangen. Ook krijgt u het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’  toegestuurd. Op dit formulier kunt  u vervolgens aangeven wat uw schade is. Let er op dat het OM u vraagt het formulier binnen 14 dagen terug te sturen via de antwoordenvelop. Als u dit niet lukt kunt u per e-mail uitstel aanvragen bij het slachtofferloket.

 

Tips bij het invullen van het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’

Voeg bij het formulier ook kopieën van bewijsstukken van uw schade toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonnetjes van spullen die zijn gestolen of beschadigd zijn geraakt. Omdat de verdachte de bewijsstukken te zien krijgt, is het raadzaam om uw adres, telefoonnummer en BSN-nummer op de bewijsstukken door te strepen of onleesbaar te maken.

 

Beslissing van de strafrechter

Het is goed om te beseffen dat het bij een voeging in het strafproces gaat om een ‘procedure in een procedure’. De strafrechter heeft beperkte tijd en middelen om uw schade te beoordelen en uw schade zal daarom slechts summier worden behandeld. Dit betekent dat de rechter eerst zal beoordelen of uw schadeclaim voldoende eenvoudig van aard is. Met andere woorden bekijkt hij of uw schade zonder al te veel moeite kan worden vastgesteld. Als dat niet zo is zal de strafrechter uw schadeclaim niet in behandeling nemen en u doorverwijzen naar de burgerlijke rechter.

Na de strafzaak krijgt u een brief van de Officier van Justitie of rechter. In deze brief staat vermeld of u een schadevergoeding krijgt en hoe hoog deze schadevergoeding is. Als is besloten dat u een schadevergoeding krijgt, leest u ook in deze brief hoe u deze schade vergoed krijgt. Dit kan namelijk op twee manieren:

 

Schadevergoedingsmaatregel

Indien de rechter een schadevergoedingsmaatregel heeft opgelegd int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. De door het CJIB ontvangen bedragen worden vervolgens direct aan u als slachtoffer uitgekeerd. Dit heeft veel voordelen omdat het CJIB veel middelen heeft om de incasso kracht bij te zetten.

 

Uw schade wordt toegewezen zonder dat de rechter een schadevergoedingsmaatregel oplegt

Als de rechter uw schadevordering toewijst maar hierbij geen schadevergoedingsmaatregel oplegt, zal u zelf werk moeten maken van de incasso. U kunt het vonnis dan door een deurwaarder ten uitvoer laten leggen.

Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 06 May 2020

Bewijsstukken blijven belangrijk om schade te kunnen verhalen op een andere partij. Gelukkig heb ik veel foto's gemaakt van het ongeval op mijn werk. Dit maakt het proces vaak een stuk eenvoudiger.

Hans v Deursen
Door

Hans v Deursen

op 30 Dec 2019

Als je dan een schadevergoeding krijgt ben je jaren onderweg voor je het geld binnen hebt. Dit is de wereld op zn kop

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down