Ongeval door olie op de weg

Schadevergoeding bij een ongeval door olie op de weg

Een oliespoor op de weg kan nare gevolgen hebben. Zo kunt u met uw fiets of bromfiets pijnlijk ten val komen. Een ongeval door olie op de weg ziet u meestal niet aankomen, waardoor u de snelheid niet matigt en u niet schrap kunt zetten. Vaak is de letselschade bij een ongeval door olie op de weg dan ook behoorlijk groot. Dit kan in botbreuken of zelfs in een hersenletsel resulteren. Daarom is het belangrijk om bij een ongeval door olie op de weg een schadevergoeding te claimen.

Ontstaan van de olie en de dader aansprakelijk stellen

In principe is degene die het oliespoor op de weg heeft achtergelaten aansprakelijk voor uw schade. De identiteit van deze persoon is soms te achterhalen op basis van camerabeelden of getuigenverklaringen. U kunt deze persoon dan aansprakelijk stellen. In veel gevallen is het ontstaan van olie op de weg bij een motorvoertuig te zoeken en zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade vergoeden. Vaak is het echter niet mogelijk om het ontstaan van de olie in kaart te brengen. Desondanks kunt u toch een schadevergoeding krijgen bij een ongeval door olie op de weg.

Onbekende dader bij een ongeval door olie op de weg

 

Als de dader onbekend is, is het mogelijk om bij een ongeval door olie op de weg een schadevergoeding te vragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt schadevergoedingen uit als een bestuurder van een motorrijtuig niet over de verplichte verzekering beschikt of als de dader onbekend blijft. Het betaalt niet alleen schadevergoedingen bij aanrijdingen door een voertuig, maar ook bij bijvoorbeeld een ongeval door olie op de weg. Opdat het Waarborgfonds Motorverkeer een schadevergoeding toekent bij een ongeval door olie op de weg, moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Motorvoertuig is verantwoordelijk voor het oliespoor op de weg

In de eerste plaats moet het ongeval zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds Motorverkeer zal geen schadevergoeding toekennen als de olie bijvoorbeeld is gelekt op een fabrieksterrein en zo op de openbare weg terecht is gekomen. In dat geval is de eigenaar van het terrein aansprakelijk te stellen. Ook als er bijvoorbeeld een fles zonnebloemolie uit het boodschappenmandje van een fietser is gevallen, zal het Waarborgfonds Motorverkeer geen schadevergoeding toekennen. Uiteraard zal het in de meeste gevallen zo zijn dat de olie gewoon door een motorvoertuig is gelekt.

Het is aan te raden om foto's te nemen van het oliespoor op de weg. Omdat vooral motorvoertuigen een oliespoor op de weg veroorzaken, is dit een belangrijke indicatie dat er wel degelijk een motorvoertuig bij het ongeval is betrokken. Ook het soort olie is op de foto zichtbaar. Als de politie ter plaatse is gekomen, zal het politierapport wellicht aangeven om wat voor olie het gaat.

Dader moet onbekend of onverzekerd zijn

Ten tweede betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer enkel als de dader onbekend of onverzekerd is. Dat wil zeggen dat u in eerst moet trachten om de identiteit van de dader te achterhalen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld getuigen aanspreken, vragen naar camerabeelden en dergelijke meer.

 

Aangifte doen en bewijzen verzamelen

Vervolgens bent u verplicht om aangifte te doen. Als het niet mogelijk is om dat meteen te doen, bijvoorbeeld omdat u met het letsel naar de spoedeisende hulp bent gebracht, dient u zo snel mogelijk en binnen veertien dagen aangifte te doen. Hoe sneller u aangifte doet, hoe meer details u nog weet en hoe groter de kans is dat u een schadevergoeding krijgt na het ongeval door olie op de weg.

Men zou natuurlijk zomaar wat kunnen verzinnen om een schadevergoeding te krijgen. Daarom wil men bij het Waarborgfonds Motorverkeer ook bewijzen zien. Bij voorkeur zal men minstens één getuigenverklaring ontvangen. U hebt dus een getuige nodig die wil verklaren dat u schade hebt geleden na een ongeval door olie op de weg. Het is aan te raden om meteen na het ongeval getuigen aan te spreken en om hun contactgegevens te verzamelen. Indien dat om een of andere reden niet is gelukt, kunt u bijvoorbeeld een getuigenoproep doen via sociale media of in de lokale supermarkt. Er zijn natuurlijk nog andere manieren waarmee u kunt bewijzen dat u schade hebt geleden bij een ongeval door olie op de weg en dat dit ongeval is veroorzaakt door een motorrijtuig. Een afgebroken stuk van een auto in combinatie met een politieverslag volstaat bijvoorbeeld ook.

Enkel als u zelf geen schuld treft

Ten slotte kan het dat u zelf verantwoordelijkheid draagt voor uw verwondingen, bijvoorbeeld als u veel te snel reed of als u de olievlek tijdig kon zien en toch door bent gereden. Enkel als u het ongeluk niet had kunnen voorkomen, zal het Waarborgfonds Motorverkeer de schade vergoeden.

Schadevergoeding bij een ongeval door olie op de weg

In veel gevallen zult u bij een ongeval door olie op de weg een schadevergoeding kunnen claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Indien dat echter niet het geval is, blijft het aan te raden om vrijblijvend het gesprek aan te gaan met een letselschade advocaat. Mogelijk zult u namelijk op een andere manier een schadevergoeding kunnen krijgen na een ongeval door olie op de weg. Zo kan bijvoorbeeld de wegbeheerder een fout hebben gemaakt door de olie op de weg niet op te ruimen of door niet te waarschuwen voor het nakende gevaar, terwijl hij dat wel had moeten doen. Het is echter zo dat de wegbeheerder niet zo snel aansprakelijk is, omdat de wegbeheerder nu eenmaal niet overal tegelijkertijd kan zijn en niet alles meteen kan opruimen.

Als u twijfelt of u recht hebt op een schadevergoeding na een ongeval door olie op de weg, raden we aan om een gratis adviesgesprek in te plannen. U ontvangt een eerste advies en we geven meteen aan wat uw kansen op slagen zijn. Vervolgens beslist u zelf of u de schadevergoeding al dan niet achternazit.