Ongeval door een openslaande autodeur

Ongeval door een openslaande autodeur

Ongeval door een openslaande autodeurOngeval door een openslaande autodeur? Iedereen die al eens met een fiets door het stadscentrum gereden heeft kent de angst: de openslaande deur van een geparkeerde wagen. Als fietser of als scooter tracht je het verkeer niet te belemmeren en dus dicht bij de geparkeerde wagens te rijden, met alle gevolgen van dien. De schade bij zo’n verkeersongeval is vaak groot: een gebroken arm, een hersenschudding of zelfs een schedelfractuur zijn niet ongewoon. Maar wie moet dat vergoeden? Schade claimen bij een ongeluk door een openslaande autodeur blijft belangrijk.

Voorbeelden ongeval door een openslaande autodeur

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van een ongeval door een openslaande autodeur. In dit geval een fiets- en scooterongeval.

Fietsongeval door een openslaande deur

Wanneer het gaat om een fietsongeval door een openslaande deur van een motorrijtuig, is het de vraag of artikel 185 WvW van toepassing zal zijn. Dankzij dit artikel zal de fietser steeds minimaal 50 % van zijn schade kunnen verhalen bij de bestuurder van de wagen. Dat artikel is echter enkel van toepassing indien het voertuig “deelnam aan het verkeer”. Denk bijvoorbeeld aan een voertuig met aangeschakelde motor, zich in het verkeer bevindende, waar ineens een passagier uitstapt. Knal… Dat artikel is echter niet van toepassing indien het voertuig geparkeerd stond. In dat geval nam het voertuig immers niet deel aan de verkeerssituatie. Dat betekent dat de aansprakelijkheid ligt bij de partij die onrechtmatig handelde. Meestal zal het wel zo zijn dat dat de persoon die uitstapt aansprakelijk is: hij of zij had eerst goed moeten kijken of er al dan niet een andere weggebruiker aankwam. Een ongeval zit in een klein hoekje, met name als het gaat om een openslaande autodeur.

Scooterongeval door een openslaande deur

Indien het slachtoffer zich op een scooter bevond, zal artikel 185 WvW nooit van toepassing zijn. Dus ook niet wanneer het voertuig wél deelnam aan het verkeer. Hier geldt dezelfde regeling zoals bij de fietser die in aanvaring kwam met een openslaand portier van een geparkeerd voertuig: er moet sprake zijn van een onrechtmatige handeling. Vaak is dat ook hier gewoon het geval. Een openslaande autodeur is dus voor scooters een belangrijk aandachtspunt.

Welke schade kan je claimen?

De partij die aansprakelijk is voor het schadegeval dient alle kosten die eruit voortvloeien te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om de kapotte fiets of scooter, maar ook het eigen risico voor de zorgverzekering, het verlies aan inkomsten of het smartengeld ten gevolge van de letselschade. SAP Letselschade Advocaten staat het slachtoffer uiteraard graag bij tijdens het letselschadetraject en streeft ook hier de hoogst haalbare resultaten na.