Hoe te handelen bij een verkeersongeval?

Hoe te handelen bij een verkeersongeval?

De kans dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval is niet onbestaande. Integendeel, jaarlijks raken tienduizenden Nederlanders betrokken bij een spijtig verkeersongeval. Voorkomen is beter dan genezen, maar toch is het belangrijk om te weten hoe je best handelt nadat een verkeersongeval zich heeft voorgedaan. Wij geven de verschillende stappen weer die je dient te volgen na het optreden van een eventueel verkeersongeval.

# 1. Zorg voor de veiligheid

Blijf altijd rustig en probeer het overzicht te behouden op de situatie. Het is wettelijk verboden om de plaats van het ongeval zomaar te verlaten. In de eerste plaats zal je dan ook de eigen veiligheid, de veiligheid van de eventueel betrokken bestuurder en van eventuele omstaanders moeten garanderen. Waarschuw het naderend verkeer en plaats eventueel de gevarendriehoek. Bij een gevaarlijke situatie schakel je ook meteen de hulpdiensten in. Indien nodig dien je eerste hulp toe en/of vraag je omstaanders om hulp. Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Lees hier wat u moet doen als u een verkeersongeval heeft gekregen. Hoe moet u zich gedragen of wie moet u raadplegen bij letselschade?

# 2. Het schadeformulier invullen

Wanneer de veiligheid gegarandeerd is, zal je het Europees aanrijdingsformulier moeten invullen. Dit doe je samen met de tegenpartij. Op dit formulier verzamel je alle noodzakelijke gegevens van beide partijen, waarbij het van belang is om zeker ook het nummer van de verzekeringspolis en de identiteit van de partijen te noteren. Beging de andere partij (ook) een fout? Dan kan je al nadenken over bewijsrechtelijke aspecten. Vraag bijvoorbeeld de identiteit van getuigen en hun contactgegevens. Vergeet zeker niet dat beide partijen het schadeformulier zowel voor- als achteraan moeten onderteken.

# 3. Laat meteen de schade vaststellen

Na een verkeersongeval waarbij een andere partij (gedeeltelijk) aansprakelijk is, is het belangrijk om alle schade meteen vast te (laten) stellen. In de eerste plaats houdt dit in dat je ter plaatse alle noodzakelijke foto’s neemt. Nadien zal je ook zelf bij de (huis)arts moeten langsgaan. Zelfs indien er geen grote lichamelijke klachten zijn, kan de arts immers toch preventief ingrijpen en bepaalde vaststellingen doen. Weet dat sommige klachten pas enkele dagen later optreden en het belangrijk is dat deze nog steeds te herleiden vallen tot het oorspronkelijk ongeval. Hetzelfde geldt trouwens voor materiële schade: laat eventuele schade aan de wagen meteen vaststellen door een garagist, zo kan hierover geen verdere discussie meer ontstaan.

# 4. Vraag een proces verbaal op bij de politiediensten

Kwamen de politiediensten ter plaatse na het moment van het ongeval, dan hebben zij daar een proces verbaal van opgesteld. Het proces verbaal kan belangrijke informatie bevatten die later gebruikt kan worden tijdens de aansprakelijkheidsvraag en kan een eventuele claim helpen te ondersteunen. Een kopie van het proces-verbaal kan aangevraagd worden bij de Stichtingen Processen-Verbaal. Je zal tevens aan moeten geven waarom je het proces verbaal nodig hebt. Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Lees hier wat u moet doen als u een verkeersongeval heeft gekregen. Hoe moet u zich gedragen of wie moet u raadplegen bij letselschade?

# 5. Stel de andere partij aansprakelijk

Nu zal je de andere partij ook aansprakelijk moeten stellen voor de opgelopen schade. Hiervoor stuur je een schriftelijke en aangetekende zending naar de andere bestuurder. Het is belangrijk om exact te vermelden over welke aanrijding het gaat (eventueel kan je verwijzen naar het proces verbaal). Meestal zal je rechtstreeks terechtkomen bij de schadeverzekeraar van de bestuurder en zal die eerst nog trachten je achter het net te laten vissen. Het belangrijkste is om zo snel mogelijk een aansprakelijkheidserkenning te verkrijgen zonder vooraf allerhande cijfertjes te hoeven doorspelen.

# 6. Verzamel alle bonnetjes

Alle uitgaven die het gevolg zijn van de aanrijding, zijn voor schadevergoeding vatbaar. Het is belangrijk om de bewijsstukken hiervan te verzamelen. Uiteraard gaat het bijvoorbeeld om de afrekening van de garagist en de ziekenhuiskosten, maar het kan ook verder gaan dan dat. We denken onder andere aan de parkeerkosten voor het wekelijks bezoek aan de kinesist, het verlies aan inkomsten indien je tijdelijk arbeidsongeschikt bent of een examen dat je niet kon meevolgen. Het is belangrijk om alle kosten meteen in een boekje te noteren en eventuele bewijsstukken daaraan vast te hechten, zo voorkom je dat je bepaalde kostenposten vergeet (een schadedossier kan nu eenmaal heel wat tijd in beslag nemen). Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Lees hier wat u moet doen als u een verkeersongeval heeft gekregen. Hoe moet u zich gedragen of wie moet u raadplegen bij letselschade?

# 7. Stel een schadeclaim op

Op basis van de bijgehouden bonnetjes en schadeposten zal je nu ook een schadeclaim kunnen opstellen. Alle kosten die je zonder het verkeersongeval niet gemaakt had, komen hiervoor in aanmerking. Vergeet niet om rekening te houden met andere zaken zoals het inkomensverlies, het smartengeld of eventuele te verwachten kosten. Schakelde je een letselschade advocaat in, dan kan je ook gewoon die kosten aanbrengen. Juridische hulp is dan ook kosteloos indien de andere partij aansprakelijk is voor het verkeersongeval. Logischerwijs kunnen wij het inroepen van juridische hulp dan ook ten stelligste aanraden.   Lees ook: Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten? Verkeersongeval met een fietser Verkeersongeval met een auto Verkeersongeval met een motorrijder