Hoe groot is de kans op een verkeersongeval?

Hoe groot is de kans op een verkeersongeval?

Ongeveer 65 % van de Nederlanders heeft een autorijbewijs, wanneer we daar nog eens het aantal fietsers, bromfietsers en voetgangers bij optellen is het zeker geen boude uitspraak dat de meesten onder ons zich vaak, zo niet dagelijks, in het verkeer begeven. Dat dit niet zonder risico is, weten we allemaal en verkeersveiligheid ligt ons dan ook allen nauw aan het hart. Wij onderzochten voor jou het risico op een verkeersongeval op basis van cijfers en statistieken. De gebruikte cijfers zijn afkomstig van de website Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, waarbij ze hun cijfers baseerden op politieregistratie gecombineerd met medische registratie.

De naakte cijfers

Betrouwbare cijfers over de kans op een verkeersongeval zijn niet evident om weer te geven omdat lichte ongevallen niet altijd worden geregistreerd, wij zullen ons dus voornamelijk focussen op verkeersongevallen met ernstig gewonden of met een fatale afloop. In 2016 vielen er in Nederland 629 verkeersdoden, hetgeen een lichte stijging is in vergelijking met 2015 (621), in 1997 bedroeg dit aantal nog 1.235 en begin de jaren ’70 zelfs nog meer dan 3.000. Daarnaast raakten in 2016 op onze wegen 21.400 mensen ernstig gewond, ook hier noteren we een lichte stijging met het jaar voordien (21.300) en het hoogste aantal sinds deze cijfers worden geregistreerd in 1993 (toen 17.700 ernstig gewonden). Onder ernstig gewond verstaan we een ziekenhuisopname die niet slechts ter observatie dient maar met letsels zoals botbreuken of hersenschade. Om hieraan een kans of risico op een verkeersongeval te koppelen is naast het aantal slachtoffers ook het totaal aantal weggebruikers nodig of de afgelegde afstand van die groep. Wanneer we de uitspraak uit de intro van deze blog “iedereen begeeft zich in het verkeer” er opnieuw bijhalen, zou dit willen zeggen dat van de 17 miljoen Nederlanders er jaarlijks 1,3 per 1.000 inwoners betrokken raken bij een zwaar tot fataal ongeval. Wie vaker in het verkeer komt heeft uiteraard meer kans om slachtoffer te zijn van een verkeersongeval. We kunnen ook stellen dat we vandaag de dag, met zijn allen, meer dan 200 miljard km afleggen. Ofwel dat er voor elke 9 miljoen km één weggebruiker zwaargewond raakte in 2016. Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Het verkeer is niet zonder risico's. Lees hier meer informatie over verkeersongevallen en hoe groot de kans is dat we er één kunnen krijgen. Heeft u letselschade? Neem dan vrijblijvend contact op.

Verschillen in type vervoerswijzen

Bij het risico op een verkeersongeval dient tevens rekening te worden gehouden met twee belangrijke elementen: het vervoerstype en de leeftijd van het slachtoffer. Bij elk type van vervoer is het risico op overlijden over een termijn van 20 jaar enorm gedaald zijn. Bij auto-inzittenden daalde dit van 5 doden per miljard km naar 2 doden per miljard km. Hierbij meteen het ‘goede’ nieuws. Van de 629 verkeersslachtoffers in 2016 was 30 % fietser (189), 8 % voetganger (51) en 37 % inzittende van een personenauto (231). Het risico op letselschade na een ongeval is zowel voor (brom)fietsers als motorrijders de laatste jaren enkel gestegen, in vergelijking met auto-inzittenden is de kans op een ernstig verkeersongeval zo’n 50 maal groter voor deze groep.

Verschillen in de leeftijd van het slachtoffer

Wanneer we naar de verdeling van verkeersslachtoffers kijken op basis van leeftijd vallen ons enkele zaken op. Jongeren (-24) en ouderen (75+) zijn het vaakst terug te vinden onder de slachtoffers, voornamelijk in de groep van fietsers en auto-inzittenden, voor ouderen is het risico zelfs vier maal zo groot om te overlijden bij een verkeersongeval als voor de andere leeftijdscategorieën. Deze categorie maakt ook drie maal meer kans om ernstig gewond te raken, voor jongeren tussen 12 en 17 jaar is dit ongeveer twee maal het gemiddelde. Beginnende automobilisten hebben ook een opmerkelijk groter risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Naast het verschil in type vervoerswijzen en de leeftijd, zien we ook nog een verschil tussen het type van het wegennet. Hiermee bedoelen we tussen rijkswegen, provinciale wegen en lokale wegen. Waarbij, ondanks het gebrek aan duidelijke cijfers, toch kan geconcludeerd worden dat op autosnelwegen minder verkeersdoden vallen dan op lokale wegen. Waarschijnlijk zal de aanwezigheid van zwakkere weggebruikers daar een belangrijke rol in spelen.

Conclusie

Wanneer we kijken over een langere termijn gaat het ongetwijfeld de goede kant uit met het risico op overlijden bij deelname aan het verkeer. In 1996 kwamen nog 1.251 personen om in het verkeer, terwijl dit er in 2016 ‘slechts’ 629 waren. Dit is onder andere te danken aan betere wegeninfrastructuur, regelgeving en de veiligheid van voertuigen. Desondanks is er zeker nog werk aan de winkel en zien we dat er de laatste jaren opnieuw een stijging valt waar te nemen in de absolute cijfers voor verkeersdoden (in 2013 en 2014 kwamen 570 personen om in het verkeer), ook het aantal ernstige verkeersgewonden blijft verder stijgen. Deze ongevallen vallen vaak toe te wijzen aan te hoge snelheid, rijden onder invloed en het gebruik van de gsm of smartphone in het verkeer. Wees dus steeds op je hoede in het verkeer en onthoud dat het openbaar vervoer nog steeds de veiligste transportmogelijkheid blijft. Toch betrokken in een verkeersongeval en hoor je bij het spijtige select groepje dat met letselschade te kampen heeft? Neem dan contact op met een letselschade advocaat om jou te helpen ontzorgen.   Lees ook: Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten? Verkeersongeval met een fietser Verkeersongeval met een auto Verkeersongeval met een motorrijder
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down