Een aanrijding: wat zijn de aansprakelijkheidsregels?

Een aanrijding: wat zijn de aansprakelijkheidsregels?

In de eerste plaats gaat het om de vraag of het voertuig al dan niet gemotoriseerd is in de zin van de wet. Toch kunnen ook andere criteria een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het ongeval plaatsvond op een voor het openbaar verkeer ontoegankelijke plaats. Daar zullen bij sommige schadegevallen immers andere regels gelden. Hieronder schetsen wij een overzicht van de verschillende soorten aanrijdingen en de regels die hierbij (meestal) van toepassing zijn. Hierbij maken we een onderverdeling tussen motorrijtuigen (bv. scooters, auto’s of trucks) en niet-motorrijtuigen (bv. fietsers en voetgangers). Gelet op het feit dat de e-bike niet zo eenvoudig valt in te delen in een van die twee categorieën, bieden we een woordje extra uitleg. Onthoud vooral dat iedere schadezaak maatwerk blijft en dat onderstaand overzicht nooit 100 % sluitend zal zijn.

Niet-motorrijtuig > Niet-motorrijtuig

In dit geval gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels. Het is de partij die de fout begaat die ook de schade van de andere partij dient te vergoeden. Wel kan er natuurlijk sprake zijn van een gedeelte eigen schuld.

Motorrijtuig > niet-motorrijtuig

Bij de aanrijding tussen een motorrijtuig en een niet-motorrijtuiggelden, mits voldaan is aan enkele voorwaarden, bijzondere regels. Over het algemeen zal de bestuurder van het motorrijtuig dan voor minimaal 50 % aansprakelijk zijn voor de schade. Indien de bestuurder van het niet-motorrijtuig jonger is dan 14 jaar, dan is er zelfs sprake van 100 % aansprakelijkheid. De rechter kan wel, in functie van de billijkheid, matigen.

E-bike > niet-motorrijtuig

Bij een e-bikeis het een stuk moeilijker. Hier is een en ander afhankelijk van de kenmerken van die e-bike. Indien het gaat om een elektrische fiets met trapondersteuning, zal de maximale snelheid cruciaal zijn. Zo die maximale snelheid lager is dan 25 km/u, zullen dezelfde regels van toepassing zijn als die tussen twee niet-motorrijtuigen. Heeft de e-bike een maximale snelheid hoger dan 25 km/u? Dan gelden de regels zoals ze er zijn tussen een motorrijtuig en een niet-motorrijtuig.

Motorrijtuig > Motorrijtuig

Hier gelden dezelfde regels als tussen niet-motorrijtuigen onderling.

(Niet)-motorrijtuig > wild dier

Bij een aanrijding met een wild dier, ongeacht of je nu op een fiets zit of achter het stuur van de wagen vertoeft, is het zelden mogelijk om een derde aansprakelijk te stellen. Slechts heel uitzonderlijk kan dat wel het geval zijn. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de wegbeheerder onvoldoende preventieve maatregelen getroffen heeft. Vaak betreft het wel een heel moeilijke zaak, waardoor het aangewezen is om beroep te doen op een letselschade advocaat.

(Niet)-motorrijtuig > huisdier

Wanneer het tot een ongeval komt door het gedrag van een huisdier, is het de bezitter van het dier die aansprakelijk is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de bestuurder niet aan de oorzaak van het ongeval ligt. Op de bezitter van het dier rust een vorm van risicoaansprakelijkheid. In sommige gevallen is het voor de bezitter echter mogelijk om toch zijn aansprakelijkheid te ontlopen. Overigens zijn er ook verschillende uitzonderingen op bovenstaande regel. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de bezitter van het dier jonger is dan veertien jaar of wanneer het dier een economisch onderdeel vormt van een bedrijf. Het is duidelijk dat het een ingewikkelde materie betreft. Bij twijfel contacteer je daarom maar beter een letselschade advocaat.