Achterwaartse aanrijding: zeven tips die je maar beter leest

Achterwaartse aanrijding: zeven tips die je maar beter leest

Ook is het lang niet altijd duidelijke welke partij aansprakelijk is voor de schade. Dat is immers afhankelijk van verschillende factoren. Hoewel je uiteraard beroep kan doen op een letselschade advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen, ben en blijf jij toch nog steeds de persoon bij uitstek voor het verrichten van de eerste vaststellingen. Je houdt daarom maar beter rekening met onderstaande zeven tips.

# 1. Neem steeds foto’s

Smartphones brengen vandaag de dag een groot voordeel met zich mee. Zo hebben we allemaal wel een fototoestel op zak. Ooit was dat anders. Maak er dan ook optimaal gebruik van en neem na het ongeval steeds een groot aantal foto’s. Neem foto’s van alle betrokken wagens en dit vanaf verschillende posities. Zoom bovendien ook in op de specifieke schadeplaatsen. Neem ook altijd een foto van de wegsituatie: lag het wegdek er nat bij of was er sprake van een laagstaande zon? Foto’s kunnen duidelijkheid bieden. Denk ten slotte ook aan het nemen van foto’s van de (ontbrekende) remsporen, schade aan andere objecten of olievlekken op het wegdek.

# 2. Bij beperkte klachten geef je steeds aan gewond te zijn

Bij een achterwaartse aanrijding hoort steeds het risico op een whiplash letsel. Van zodra je ook maar een beetje hoofd- of nekpijn voelt, neem je dus maar beter het zekere voor het onzekere. Op het Europees Aanrijdingsformulier geef je dan ook aan dat er gewonden bij het ongeval betrokken zijn. Betwist de andere partij dat? Dan kan hij dat vermelden bij zijn opmerkingen (vak 14).

# 3. Bezoek altijd een arts

Deze tip hoort eigenlijk samen met de vorige: na een aanrijding ga je steeds langs bij een arts. Dat doe je ook wanneer er nog niet meteen klachten zijn. De arts kan jou immers onderzoeken en de nodige vaststellingen doen. Zelfs een kleine schram kan later ontsteken. Dankzij die vaststellingen kan de andere bestuurder later niet zomaar aanhalen dat het geen verband houdt met het ongeval. Bovendien voldoe je zo aan jouw schadebeperkingsplicht.

# 4. Discussieer niet met de andere bestuurder

Zijn de partijen het niet eens over bepaalde feiten van het ongeval? Ga dan niet zomaar in discussie, dat zullen advocaten wel doen. Belangrijk is wel dat je niet zomaar onder druk van een derde foute vakjes aanvinkt. Zeker in vak 12 is dat van belang. Ben je het anderzijds niet eens met de beweringen van de andere bestuurder? Ga ook dan niet in discussie maar noteer jouw opmerkingen in vak 14. Zijn jullie het overigens niet eens over essentiële zaken of stelt de andere bestuurder zich bijzonder (verbaal) agressief op? Dan contacteer je maar beter de politie. Zij kunnen dan helpen bij het doen van de nodige vaststellingen.

# 5. Noteer gegevens van getuigen

Niet alleen foto’s zijn van bewijsrechtelijk belang. Niet voor niets vraagt het Europees Aanrijdingsformulier dan ook om de gegevens van getuigen. Spreek getuigen daarom aan en vraag om hun naam, telefoonnummer en adres. Eventueel kan je ook hun kentekennummer noteren. Weet dat overigens ook familieleden en inzittenden als getuigen genoteerd mogen worden. Het is immers de rechter die moet oordelen over de bewijswaarde van hun verklaringen.

# 6. Plaats niet zomaar jouw handtekening

Het Europees Aanrijdingsformulier is een rechtsgeldig document dat dienst zal doen als bewijsmiddel. Wanneer je overgaat tot het ondertekenen van dat document, verklaar je dan ook akkoord te zijn met de inhoud ervan. Het gaat dus ook om de beweringen van de andere bestuurder in vak 14. Ben je niet akkoord? Onderteken dan ‘zonder akkoordverklaring’ ten aanzien van concreet vermelde vakken of onderteken gewoon niet.

# 7. Contacteer een letselschade advocaat

Heb je letselschade opgelopen ten gevolge van het ongeval? Neem dan steeds contact op met een letselschade advocaat die de verdere afhandeling van het schadedossier op zich zal nemen. In dat geval moet er natuurlijk wel sprake zijn van aansprakelijkheid in hoofde van de derde partij. Tijdens een eerste intake gesprek kan er al een eerste beoordeling volgen van die aansprakelijkheidsvraag. SAP Letselschade Advocaten staat jou dan ook bij en dit vanaf de eerste aansprakelijkstelling tot de uiteindelijke verkrijging van de schadevergoeding.