Aansprakelijkheid bij een ongeval door een auto of fietser

Aansprakelijkheid bij een ongeval door een auto of fietser

Indien het gaat om een verkeersongeval, moeten we ons steeds de vraag stellen of er al dan niet kwetsbare verkeersdeelnemers bij het verkeersongevalbetrokken zijn. Op vlak van aansprakelijkheidsregels is dat immers altijd wel een wereld van verschil. We moeten dan ook verschillende situaties onderscheiden waarbij we uiteraard aandacht hebben voor het befaamde artikel 185 WvW. We leggen een en ander voor jou uit.

Ongeval tussen twee motorrijtuigen

Indien het ongeval betreft tussen twee motorrijtuigen (auto’s), dan is artikel 185 WvW niet van toepassing. Hier is het zo dat de gemotoriseerde weggebruiker die een fout beging, aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van die fout. Denk bijvoorbeeld aan een auto die geen voorrang verleent aan een andere wagen en dus aansprakelijk is voor de schade bij een aanrijding. Ook kan het zo zijn dat beide weggebruikers een fout begingen, in dat geval is er sprake van een gedeelde aansprakelijkheid. Bij de verdeling van die aansprakelijkheid zal nagegaan moeten worden in welke mate een partij bijgedragen heeft aan het uiteindelijke schadegeval. In een gelijkaardige context kent men hier bijvoorbeeld ook een zogenaamde gordelkorting toe. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot werden ten gevolge van het niet dragen van een gordel, zal er sprake zijn van eigen schuld door het slachtoffer.

Ongeval tussen motorrijtuig en kwetsbare verkeersdeelnemer

Bovenstaande situatie zou volledig anders zijn indien het gaat om een verkeersongeval tussen een motorrijtuig (de wagen) en een kwetsbare verkeersdeelnemer (de fiets). In dat geval is artikel 185 WvW van toepassing. Herhalen we bovenstaande situatieschets, waarbij het de fietser is die onterecht geen voorrang verleent aan de wagen, zal het motorrijtuig tóch aansprakelijk zijn voor minimaal 50 % van de schade. Van de bestuurder van een motorrijtuig wordt immers extra voorzichtigheid verwacht met betrekking tot verkeerssituaties waaraan kwetsbare verkeersdeelnemers deelnemen. Bij jonge kinderen (Ongeval tussen twee kwetsbare verkeersdeelnemersWanneer het tot slot gaat om een verkeersongeval tussen twee kwetsbare verkeersdeelnemers (bv. fietsers), geldt artikel 185 WvW opnieuw niet. Hier gelden met andere woorden dezelfde regels zoals we ze reeds zagen bij een ongeval tussen twee motorrijtuigen. Het bewijzen van de fout van de tegenpartij staat opnieuw centraal.

Letselschade claimen

Op basis van de hierboven weergegeven aansprakelijkheidsregels kan je als slachtoffer van een verkeersongeval jouw schade claimen. Het gaat hierbij niet alleen om de materiële schade, maar ook om de letselschade en alle andere kosten die verband houden met het schadegeval. Hieronder vallen ook gederfde inkomsten, het smartengeld en toekomstschade. Contacteer ons voor een gratis juridisch advies waarbij we de verder te nemen stappen uit de doeken doen.