Aanrijding voor een stoplicht: letselschade claimen

Aanrijding voor een stoplicht: letselschade claimen

Bij een aanrijding voor een stoplicht is er een verhoogd risico op een whiplash letsel. In zo’n geval kunnen de gevolgen ook op lange termijn voelbaar blijven. Letterlijk. Gelukkig is een verkeersongeval aan een stoplicht meestal vrij eenvoudig af te handelen. Althans, wat de aansprakelijkheidsvraag betreft. In de praktijk kunnen we dan ook drie situaties onderscheiden, net zoals het stoplicht dat kan. SAP Letselschade Advocaten voorziet ze van de nodige toelichting.

Aanrijding voor een groen stoplicht

Een groen stoplicht impliceert doorgaand verkeer. Toch hoeft dat nog niet te betekenen dat een stilstaande wagen zomaar aangereden dient te worden. In principe is de aanrijder dan ook aansprakelijk, tenzij het gaat om een fout van het eerste voertuig. Van dat voertuig mogen we immers ook verwachten dat het niet zomaar tot bruusk remmen overgaat bij een groen stoplicht. Anderzijds hield de andere bestuurder misschien wel te weinig afstand of had hij zijn snelheid onvoldoende aangepast? Dan is er misschien wel sprake van een gedeelte eigen schuld. Bij een aanrijding voor een groen stoplicht zal dan ook telkens gekeken moeten worden naar de concrete situatie. Er kunnen immers ook andere betrokkenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bruusk remmen voor een overrennende hond of een onvoorzichtige voetganger… Een letselschade advocaat zal voor de nodige verduidelijking moeten zorgen.

Aanrijding voor een oranje stoplicht

Bij een oranje stoplicht dien je halt te houden, tenzij het natuurlijk helemaal niet anders kan. In principe zou enkel de eerste wagen dus mogelijks nog door het oranje stoplicht kunnen rijden, de volgende wagens dienen dan voldoende afstand te houden en tijdig tot stilstand te komen. Wanneer je het kruispunt vrijmaakt voor een oranje stoplicht en er rijdt een andere weggebruiker jou achterwaarts aan? Dan is het in principe de aanrijder die aansprakelijk is. Toch klopt dat niet altijd. We moeten immers ook hier rekening houden met de feitelijke omstandigheden van het verkeersongeval. Kom je net aan het oversteekpunt en springt het stoplicht op oranje? Dan maak je maar beter geen heel bruuske rembeweging die zelfs bij voldoende afstand nog steeds in een aanrijding kan resulteren. Kortom: hier moet het gezond verstand zegevieren. Is stoppen redelijkerwijs niet langer mogelijk zonder anderen in gevaar te brengen? Dan stop je niet. Doe je dat wel? Dan ben je mogelijks zelf aansprakelijk.

Aanrijding voor een rood stoplicht

Sta je stil voor een rood stoplicht en word je achteraan aangereden? Bij zo’n kop-staartbotsing is het in principe de achterste wagen die steeds aansprakelijk zal zijn voor de schade. De schade lijkt misschien niet zo groot maar vergis je niet: zo’n aanrijding kan voor heel wat narigheid zorgen. Ook wanneer je niet meteen (blik)schade opmerkt, vul je dus maar beter het schadeformulier in.

Schadevergoeding bij aanrijding voor een stoplicht

Wanneer je slachtoffer geworden bent van een aanrijding voor een stoplicht, kan je de schade verhalen op de aansprakelijke partij. Toch is het lang niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Eventueel zal er dan ook een deelgeschilprocedure dienen plaats te vinden. De letselschade advocaat is de persoon bij uitstek om jouw belangen te behartigen en de hoogst haalbare schadevergoeding na te streven. Bij SAP Letselschade Advocaten doen we dan ook alles om jou te geven waar je ook recht op hebt: een integrale vergoeding voor de geleden schade ten gevolge van een fout van een derde. Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.