5 tips bij letselschade na een verkeersongeval

5 tips bij letselschade na een verkeersongeval

Jaarlijks lopen heel wat Nederlanders letselschade op ten gevolge van een verkeersongeval. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen dat dan ook aan. In 2017 was er bijvoorbeeld sprake van 613 verkeersdoden door ongevallen op de Nederlandse wegen. Dat is bijna 12 verkeersdoden per week. Voor het aantal lichtgewonden zijn er nog geen cijfers beschikbaar voor het jaar 2017. In 2016 dienen er alvast 13.502 mensen opgenomen te worden in het ziekenhuis, waarvan 7.157 lichtgewonden. In het merendeel van de gevallen ging het om flankaanrijdingen (4.009), frontale botsingen (1.076) en botsingen met vaste voorwerpen (1.018). Deze cijfers tonen aan dat letselschade na een verkeersongevalniet eens zo ongewoon hoeft te zijn.

# 1. Bel steeds de hulpdiensten

In Nederland hoef je bij blikschade de hulpdiensten niet te verwittigen. Indien er sprake is van gewonden, is dat natuurlijk wel het geval. Loop je letselschade op? Dan verwittig je steeds de hulpdiensten of vraag je aan een derde om dat voor jou te doen. Dat is niet onbelangrijk met het oog op de medische verzorging, maar ook voor het verzamelen van bewijsmateriaal is dat een belangrijke aanrader. De politie zal immers de nodige vaststellingen doen, waarna het volstaat om nog even het nummer van het proces-verbaal op te vragen.

# 2. Laat je medisch onderzoeken

Wat in eerste instantie misschien wel lijkt op een beetje nekpijn kan uiteindelijk resulteren in chronische whiplash klachten. Het is dan ook belangrijk om steeds de nodige medische vaststellingen te laten doen. Het patiëntendossier zal dan aantonen dat eventuele latere klachten nog steeds verband houden met het verkeersongeval. In een latere fase kan dan ook een schadevergoeding bekomen worden. Laat je geen medische vaststellingen doen? Dan kan de tegenpartij het verband met het verkeersongeval betwisten.

# 3. Schaam je niet voor psychische schade

Ten gevolge van het verkeersongeval kan er ook sprake zijn van psychische schade. Zo zijn slachtoffers soms te angstig om zich nog in het verkeer te begeven, hebben ze te kampen met concentratieproblemen of kan er zelfs sprake zijn van PTSS (posttraumatische stressstoornis). Toch worden dergelijke psychische klachten te vaak voor de omgeving verborgen gehouden. Weet alvast dat je je nergens voor hoeft te schamen. Ook hier kies je daarom beter voor deskundige opvolging. Dat zal eveneens belangrijk zijn voor de latere begroting van de smartengeldvergoeding.

# 4. Volg het advies van de specialist goed op

Deze tip geven we niet alleen mee voor jouw eigen gezondheid. Als slachtoffer van een verkeersongeval heb je immers ook een zogenaamde schadebeperkingsplicht. Hierdoor moet je alle redelijke stappen ondernemen om de schade ten gevolge van het verkeersongeval te beperken. Het opvolgen van het advies en het grondig navolgen van het revalidatieproces is dan ook belangrijk. Doe je dat niet? Dan kan de tegenpartij bepaalde financiële gevolgen betwisten.

# 5. Schakel hulp in

Een schadevergoeding bij letselschade: het is altijd maatwerk. Sommigen hebben grote psychische klachten, anderen zullen altijd pijn blijven ervaren. Het toont aan dat geen enkele schadeclaim uniek is maar begroot dient te worden in functie van de concrete omstandigheden. Kies daarom steeds voor bijstand van een letselschade advocaat. Dat hoeft je overigens niks te kosten indien de andere partij volledig aansprakelijk is voor het schadegeval. Of dat laatste bij jou al dan niet het geval zal zijn? Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kunnen we een en ander voor jou bekijken. Neem daarom contact met ons op en leg een vrijblijvende afspraak vast.