Morele schadevergoeding aanvragen

Morele schadevergoeding aanvragen

Morele schadevergoeding aanvragenMorele schadevergoeding aanvragen? Schade is lang niet alleen beperkt tot het vermogensrechtelijk aspect. Natuurlijk kan een wagen schade oplopen of wil je een vergoeding krijgen voor de gemaakte medische kosten ten gevolge van het ongeval. Toch bestaat er ook een andere belangrijke schadegroep: de morele schade. Die morele schade komt in aanmerking voor een morele schadevergoeding. Wat is zo’n morele schadevergoeding nu net en hoe vraag je die morele schadevergoeding dan aan? Wij van SAP Advocaten leggen het voor jou uit. Schadevergoeding aanvragen is dus verstandig om te doen.

Wat is morele schadevergoeding?

Een morele schadevergoeding is de vergoeding die je krijgt voor het persoonlijk en psychisch (morele) leed ten gevolge van het schadegeval. Het gaat hierbij om immateriële schade: schade die niet in vermogensbestandsdelen kan worden uitgedrukt. In de volksmond wordt een morele schadevergoeding ook wel eens smartengeld genoemd. Een morele vergoeding voor schade vorderen kan voor geestelijke letsels, het schaden van de goede naam of de persoonlijke eer en bij een schending van de memento van een familielid. Voor de berekening van de hoegrootheid van de morele schadevergoeding dienen de concrete feiten in aanmerking genomen te worden. Wel zijn er verschillende Letselschade Richtlijnen die bij een (licht) letsel ook de normering van de schadevergoeding behandelen. Vanaf 1 januari 2019 zal het overigens ook mogelijk zijn om een affectievergoedingte eisen bij het overlijden van pakweg een kind. Hier maakt de wetgever gebruik van vooraf vastgelegde bedragen.

Hoe vraag je morele schadevergoeding aan?

De morele schadevergoeding vormt een onderdeel van de ruimere schadeclaim. In dat geval moet een andere partij aansprakelijk gesteld worden. Opdat die partij aansprakelijk kan gesteld worden, moet er op haar beurt sprake zijn van een fout, schade en een causaal verband. Morele schade wordt hierbij ook als schade gezien. Weet dat er bovendien ook mogelijkheden zijn om op basis van de risicoaansprakelijkheid een andere partij aansprakelijk te stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien je gebeten werd door een hond. De bezitter daarvan is dan aansprakelijk, ongeacht of hij al dan niet een fout beging. Voor de aansprakelijkheidstelling zal een aangetekende brief verzonden worden naar de andere partij. In het kader van de is die aansprakelijkheidstelling niet onbelangrijk. Nadien zal de effectieve schade begroot worden op basis van de feitelijke omstandigheden. SAP Letselschade Advocaten kan het nodige doen om de andere partij aansprakelijk te stellen, de nodige bewijzen te verzamelen en de schadeclaim te begroten. Indien nodig kunnen ook procedurele stappen volgen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.