Studievertraging door letselschade

Studievertraging door letselschade

Letselschade kan ingrijpende gevolgen hebben voor het verdere leven. Zo zullen we misschien nooit meer kunnen sporten, wordt werken een stuk moeilijker of verliezen we al eens een studiejaar. Indien een andere partij aansprakelijk is, is lang niet alleen de letselschade zelf vatbaar voor een schadevergoeding. Ook voor wat betreft de schade voor studievertraging, is dat het geval. Hoe hoog die schadevergoeding is en wat wordt begrepen onder studievertraging? Wij leggen het voor jou uit.

Wat is schade wegens studievertraging?

Bij schade wegens studievertraging heeft men het over de schade door het later op de arbeidsmarkt actief zijn indien de opleiding door het ongeval in kwestie werd onderbroken. Die studievertraging heeft immers duidelijke consequenties op vlak van gederfde inkomsten. Er moet echter wel een duidelijk verband zijn met de arbeidsmarkt. Ging het bijvoorbeeld om een recreatieve kookopleiding, spreekt men niet van schade wegens studievertraging. In zo’n gevallen kan men mogelijks wel (een deel van) het inschrijvingsgeld verhalen bij de aansprakelijke. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de aankoop van studieboeken of reeds betaalde schooluitstappen: die kosten kunnen dan concreet aangetoond worden.

Welke factoren bepalen de hoogte van de schadevergoeding?

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. De duur van de vertraging, de opleidingsgraad en het gemiddelde loon spelen hier een belangrijke rol. Ook de Letselschade Richtlijn Studievertraging houdt steeds rekening met die factoren. Zo zal men voor jeugdig laaggeschoolden rekening houden met het minimumloon terwijl men voor studenten met een hbo-opleiding eerder kijkt naar het modale inkomen. Weet trouwens dat de maximale vergoeding meestal beperkt wordt tot één jaar studievertraging, zowel door de diverse Richtlijnen als door de rechtspraak. Dat heeft echter praktische redenen en doet geen afbreuk aan het recht om de schade volledig te verhalen. Het aanhalen van voorgaande Letselschade Richtlijnis overigens geen toeval. Het exact begroten van de schade wegens studievertraging is immers heel moeilijk, waardoor dergelijke normerende richtlijnen vaak een belangrijke rol innemen in het begroten van de schade.

Hoe hoog is de schadevergoeding wegens studievertraging?

Het begroten van de feitelijke schade is en blijft natuurlijk een feitenkwestie. Zo kunnen voorgaande resultaten een belangrijke rol spelen bij het beoordelen of er überhaupt wel sprake is van studievertraging. Omgekeerd kunnen specifieke talenten dan weer recht geven op een hogere schadevergoeding dan het bedrag dat in de Letselschade Richtlijn werd opgenomen. Hoe dan ook geeft de Letselschade Richtlijn Studievertraging een goed idee over de grootorde van die schadevergoeding. Weet dat die bedragen ieder jaar opnieuw vastgesteld worden en mogelijks dus geïndexeerd worden. Voor wat betreft 2017 spreekt de Letselschade Richtlijn over een maximale schadevergoeding van:

  • Studievertraging van één jaar in categorie basisschool: 5.950 EUR;
  • Studievertraging van één jaar in categorie vmbo en lbo: 13.650 EUR;
  • Studievertraging van één jaar in categorie havo, mbo, vwo: 16.625 EUR;
  • Studievertraging van één jaar in categorie hbo en wo: 20.200 EUR.

Geen schadevergoeding bij studievertraging van meer dan één jaar?

Ook bij een studievertraging van langer dan één jaar, heb je recht op een schadevergoeding. Echter spreekt men hier meestal over schade wegens het wegvallen van arbeidsvermogen. Hier zullen ook concretere invloeden in rekening worden gebracht, denk bijvoorbeeld aan het al dan niet verkrijgen van een Wajong-uitkering. Bovenstaande normerende bedragen volstaan dan niet langer. Toch heb je nog steeds recht op een volwaardige schadevergoeding waarbij een rekenkundige de noodzakelijke bekeringen zal moeten maken.