Schadevergoeding bij letselschade: wat is het en hoe werkt het?

Schadevergoeding bij letselschade: wat is het en hoe werkt het?

Wanneer je slachtoffer wordt van een ongeval waarbij een andere partij aansprakelijk is, heb je recht op een schadevergoeding. Zo’n schadevergoedingen kunnen snel oplopen. Niet voor niets verplicht de werkgever onder andere motorrijtuigen om over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken. De grootte van de schadevergoeding is echter altijd afhankelijk van de geleden en toekomstige schade: zij zullen de toepasselijke schadeposten en hun bedragen bepalen. Maar hoe werkt een schadevergoeding bij letselschade eigenlijk en wat moet je er verder nog over weten?

Principe van de schadevergoeding bij letselschade

Bij een schadevergoeding moet een partij, op grond van een onrechtmatige daad, een niet-handelen of op basis van een vorm van risicoaansprakelijkheid, de schade van een derde partij vergoeden. In feite gaat het om het herstellen van die persoon in de toestand waarin hij zich bevond voor het schadegeval. Wanneer je bijvoorbeeld iemands nieuwe smartphone stukslaat, zal je ‘m de aankoopprijs van die smartphone moeten terugbetalen. Een stuk ingewikkelder wordt het wanneer je ten gevolge van een aanrijding iemands been amputeert. Een nieuw been kopen? Dat kan vooralsnog niet. Om die reden gebruikt men hier uitgebreide berekeningen om te bepalen welk bedrag noodzakelijk is om de schade te vergoeden en het leed te verzachten.

Schadevergoeding voor materiële schade

Het eerste deel van de schadevergoeding zal de vergoeding voor de materiële schade behelzen. Hierbij houdt men rekening met alle schadeposten. Zo gaat het bijvoorbeeld van een vergoeding voor het volledig opgebruiken van het eigen risico in de zorgverzekering tot gederfde inkomsten indien het slachtoffer na het ongeval niet meer kon werken. Ook omvat dit deel de toekomstschade: indien er sprake is van een blijvend letsel zal het slachtoffer ook in de toekomst schade blijven ondervinden. Zo zal er huishoudelijke hulp noodzakelijk zijn, zal het slachtoffer misschien nooit het werk kunnen hervatten of zal het slachtoffer een professional moeten inschakelen om het gras te komen maaien. De optelsom van al die schadeposten is dan de materiële schadevergoeding.

Schadevergoeding voor immateriële schade

Voorgaande schadeposten vielen eenvoudig in bedragen uit te drukken. Bij immateriële schade is dat niet het geval. Het gaat hierbij om schade die niet in een geldbedrag meetbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het verdriet die het slachtoffer moest doormaken, de pijn die nog steeds in z’n geheugen staat gegrift, het leed door zijn hobby’s niet langer uit te kunnen oefenen en de schaamte omwille van het geamputeerd lichaamsdeel. Deze schadevergoeding wordt om die reden ook wel eens de smartengeldvergoeding: het dient de smart te verzachten en heeft vooral een compenserende werking.

Schadevergoeding berekenen

Indien het gaat om (ernstige) letselschade is het berekenen van de schadevergoeding niet eenvoudig. Er zijn immers heel wat schadeposten en bovendien moet ook rekening gehouden worden met andere factoren. Zo zullen verzekeraars (onterecht) wel eens moeilijk doen over de verkregen bijstandsuitkering. Daarom is het aangeraden om de berekening van de schadevergoeding over te laten aan een letselschade advocaat. Enkel op die manier wordt het hoogst haalbare resultaat ook effectief behaald. Overigens is het ook gewoon de aansprakelijke partij die de kosten voor rechtsbijstand dient te vergoeden: ook dat is een schadepost. SAP Letselschade Advocaten staat alvast voor jou klaar. Meer informatie gewenst? Geef ons dan gewoon een belletje via 033 461 30 48.