Schadevergoeding aangeven bij de belastingaangifte?

Schadevergoeding aangeven bij de belastingaangifte?

Schadevergoeding aangeven bij de belastingaangifteWanneer je een schadevergoeding ontvangt, kan je de focus verleggen op het zorgeloos herstel. Tot die belastingbrief op de proppen komt. Vaak worden we dan immers overstelpt met allerhande vragen. De schadevergoeding maakt immers deel uit van het vermogen en zal dan ook ter sprake komen bij de belastingaangifte. Hoe je de schadevergoeding aangeeft en waar je rekening mee dient te houden?

Belastingaangifte en schadevergoeding

Hoe werkt het eigenlijk met de belastingaangifte als het om schadevergoeding gaat. Bekijk hier ons advies over schadevergoeding en belastingaangifte.

Belangrijk: geen aangifte in box 1

Laten we beginnen met het goede nieuws: een schadevergoeding is geen inkomen. Het vormt immers een vergoeding voor de kosten die je diende te maken ten gevolge van het schadefeit. In Nederland mag je geen winst maken ten gevolge van een schadeclaim en dus kan de vergoeding ook niet als inkomen aangemerkt worden. Dat geldt overigens ook voor het smartengeld. Natuurlijk dekt het smartengeld geen vermogensrechtelijke uitgaven, toch wordt het gewoon als een vergoeding gekwalificeerd.

Wél aangifte in box 3

De ontvangen schadevergoeding zal wel deel uitmaken van het persoonlijk vermogen. Om die reden moet het wel opgenomen worden in box 3. Op basis van het fictief rendement over het vermogen zal je met andere woorden toch belastingen moeten betalen op de schadevergoeding. Echter valt dit te verantwoorden: de schadevergoeding vervangt immers de gemaakte kosten die anders ook in box 3 aangegeven zouden worden. In theorie wijzigt er dus niks. Wat betreft de smartengeldvergoeding zouden we dan weer kritisch kunnen staan tegenover die stelling, toch zal een eventuele daling van het inkomen (bv. door tijdelijke arbeidsongeschiktheid) dan weer zorgen voor een lagere aangifte in box 1. In de praktijk zorgt ook dat, in combinatie met het heffingsvrij vermogen, voor een mooie compensatie.

Belastinggarantie bij schadevergoeding

Wanneer je door het verkrijgen van de (netto) schadevergoeding toch (extra) belastingen zou moeten betalen in box 1, dan is ook dat een extra schadepost. Een goede letselschade advocaat zal hier dan ook reeds rekening mee gehouden hebben, bijvoorbeeld door een belastinggarantie op te nemen in de buitengerechtelijke overeenkomst. In zo’n geval zal de aansprakelijke partij dan ook instaan voor die schade ten gevolge van de inkomensbelasting. Zo’n belastinggarantie kan zelf opgenomen worden indien de buitengerechtelijke overeenkomst ook de toekomstschade behelst. In dat geval wordt gewoon een enkele uitzondering voorzien. Belastingaangifte goed uitvoeren is belangrijk als het om schadevergoeding gaat. Schadevergoeding en belastingaangifte gaan nauw samen.