Het claimen van letselschade uitkering na een ongeval

Het claimen van letselschade uitkering na een ongeval

Wat is letselschade?

SAP Advocaten biedt juridische bijstand aan letselschadeslachtoffers, maar wat is letselschade eigenlijk precies? Wanneer een persoon slachtoffer wordt van een ongeval kan deze persoon fysiek of psychisch letsel oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een auto ongeluk dat whiplash klachten veroorzaakt of een ongeval met een dier waardoor het slachtoffer een angststoornis ontwikkelt. Andere voorbeelden zijn een arbeidsongeval, een ongeval veroorzaakt door een defect product of een ongeval in een sport- en spelsituatie. Wanneer het slachtoffer als gevolg van dit letsel schade oploopt, wordt dit ‘letselschade’ genoemd. Een slachtoffer dat door een auto ongeluk een whiplash oploopt, kan bijvoorbeeld geconfronteerd worden met medische kosten en een verlies aan inkomsten. Indien het slachtoffer ervoor kiest om advies in te winnen bij een letselschade expert, zal ook dit leiden tot extra kosten. De medische kosten, het verlies aan inkomsten en de kosten voor de rechtsbijstand zijn voorbeelden van letselschade. Andere voorbeelden zijn re-integratiekosten, reiskosten (bijvoorbeeld van en naar het ziekenhuis) en kosten voor de extra huishoudelijke hulp die het slachtoffer als gevolg van het ongeval nodig heeft. Dit zijn allemaal voorbeelden van materiële schade, namelijk schade wat men kan uitdrukken in een geldbedrag. Een slachtoffer kan echter ook immateriële schade oplopen. Voorbeelden hiervan zijn ongemak, pijn en gederfde levensvreugde. Het slachtoffer kan een vergoeding van de opgelopen materiële en immateriële schade vorderen bij de tegenpartij. Indien deze claim succesvol is, zal dit leiden tot een letselschade uitkering. De schadevergoeding voor de immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. SAP Letselschade AdvocatenHet claimen van letselschade uitkering

Een slachtoffer kan een letselschade uitkering vorderen van de veroorzaker van het ongeval. Een schadeclaim is echter alleen succesvol indien de tegenpartij volledig juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval. Wanneer het slachtoffer zélf deels verantwoordelijk was voor het ongeval, zal dit een lagere letselschade uitkering teweeg brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het slachtoffer van een verkeersongeval geen autogordel droeg, en het opgelopen letsel hierdoor is verergerd. Naast de aansprakelijkheid van de tegenpartij moet er tevens een causaal verband bestaan tussen het ongeval en het letsel. De rechter zal alleen een schadevergoeding voor whiplash klachten toekennen aan het slachtoffer van een verkeersongeval, indien deze klachten ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt door dit ongeval. Indien het slachtoffer voor het verkeersongeval al met deze klachten kampte, heeft hij of zij geen recht op een letselschade uitkering. De complexiteit van het indienen van een schadeclaim dient niet onderschat te worden. Het wordt slachtoffers dan ook aangeraden om de hulp van een letselschade advocaatin te schakelen en niet zelf te onderhandelen met de (verzekeraar van) de tegenpartij. Een advocaat kan een slachtoffer vertellen of de opgelopen letselschade voor een vergoeding in aanmerking komt. Ook kan een hij of zij een indicatie geven van de hoogte van een eventuele schadevergoeding en de schadeclaim namens het slachtoffer indienen.

Hoogte letselschade uitkering

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de precieze omstandigheden van het geval. Een schadevergoeding kan dus per zaak behoorlijk verschillen