Het claimen van een schadevergoeding na een auto ongeluk

Het claimen van een schadevergoeding na een auto ongeluk

 

Letsel na een auto ongeluk

Het aantal auto ongelukken in ons land is de afgelopen paar jaar fors toegenomen. Waren er in 2014 nog 462 duizend auto’s betrokken bij een verkeersongeval, in 2015 waren het er meer dan een half miljoen. Gelukkig lopen veel van deze auto ongelukken goed af. Er zijn echter ook slachtoffers die minder geluk hebben. Deze slachtoffers lopen als gevolg van het ongeval letsel op. Dit letsel kan verschillende vormen aannemen: zo kan er sprake zijn van lichamelijk letsel (zoals bijvoorbeeld traumatisch hersenletsel of whiplash letsel) of van psychisch letsel (zoals een angststoornis of depressie). Dit letsel kan vervolgens schade veroorzaken, beter bekend als ‘letselschade’. Voorbeelden van letselschade zijn kosten van de medische behandelingen, reiskosten, kosten voor extra huishoudelijke hulp en rechtsbijstandskosten. In het ergste geval kan het slachtoffer zelfs volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschiktraken. In dat geval zal het slachtoffer kampen met een aanzienlijk inkomensverlies, wat tevens onder de noemer ‘letselschade’ valt. De voorgaande schadeposten zijn allemaal voorbeelden van materiële schade. Een slachtoffer kan als gevolg van een ongeval echter ook immateriële schade oplopen, zoals pijn of verdriet.

Schadevergoeding na een auto ongeluk

In sommige gevallen kan de schade die het slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van het auto ongeluk verhaald worden op een andere persoon. Dit is het geval wanneer deze persoon juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor het auto ongeluk. Kort gezegd is iemand juridisch aansprakelijk voor een ongeval wanneer het ongeval zijn of haar schuld is. Wanneer een fietser zich keurig aan de verkeersregels houdt, maar aangereden wordt door een gevaarlijk rijdende, dronken automobilist, zal deze automobilist doorgaans aansprakelijk gesteld kunnen worden. Slachtoffers die een schadevergoeding willen claimen, doen er goed aan om zich bij te laten staan door een letselschade advocaat of letselschade expert.