Gevaarlijk geplaatst fietspaaltje

Gevaarlijk geplaatst fietspaaltje

Schadevergoeding bij schade door paaltjes op het fietspad

Als fietser ben je ongelofelijk kwetsbaar. Niet alleen moet je opletten voor andere weggebruikers, ook de weg zelf kan een gevaar vormen. Jaarlijks zijn er fietsers die niet merken dat paaltjes het fietspad opsplitsen. Mogelijk is die onoplettendheid hun eigen schuld. Maar mogelijk gaat het om een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje en hebben ze hierdoor recht op een schadevergoeding. Wij leggen uit wat een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje is en hoe het zit met de schadevergoeding bij paaltjes op het fietspad. 

Schadevergoeding bij een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje

Als het om een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje gaat, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Daarvoor moet er echter niet alleen sprake zijn van een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje, maar moet er ook aan andere voorwaarden zijn voldaan. 

Wat is een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje?

Het is moeilijk om te zeggen wanneer paaltjes op het fietspad gevaarlijk zijn. Er is ook nog maar weinig rechtspraak over. Er moet met alle omstandigheden rekening worden gehouden. Op basis van eerdere rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat er sprake kan zijn van een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje als het paaltje niet verlicht is, niet over reflectiestroken beschikt, op een onverlichte locatie staat en/of er geen inleidende ribbelmarkering is die op het fietspad is aangebracht. Uiteraard kunnen ook andere factoren een rol spelen en ervoor zorgen dat het om een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje gaat, bijvoorbeeld als het paaltje net na een scherpe bocht geplaatst is en niet te zien was.

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding bij een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje?

Daarvoor dient er niet alleen sprake te zijn van een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje, maar moet er bovendien ook sprake zijn van schade én moet het gevaarlijk geplaatst fietspaaltje daar natuurlijk wat mee te maken hebben. Zo kan je maar moeilijk inroepen dat een paaltje op een onverlichte locatie stond als je er op klaarlichte dag tegenaan bent gereden. Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij het ongeval, zoals een onaangepaste snelheid of dronkenschap. Daar zal de verzekeraar, net als de rechter, natuurlijk rekening mee houden. Verschillende soorten schade komen in aanmerking, zoals schade aan de fiets, botbreuken, financieel verlies door niet te kunnen werken en dergelijke meer. 

In ieder geval zal je het aannemelijk moeten maken dat jouw schade het gevolg is van een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje en dat je bijvoorbeeld niet elders bent gevallen. Foto's van de locatie van het ongeval, met bijvoorbeeld schade en bloed aan het paaltje, kunnen daarbij helpen. Ook getuigenverklaringen zijn heel nuttig. Daarom is het altijd aan te raden om meteen de contactgegevens van getuigen te verzamelen. Daarnaast is het belangrijk om altijd langs te gaan bij een arts en de arts de letselschade te laten vaststellen. Dit zijn stuk voor stuk zaken die kunnen helpen bij het vergaren van een schadevergoeding bij een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje.

Voorbeeld: aanrijding met een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje na een flauwe bocht 

Heel interessant hieromtrent is een recente uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2019:5880). Bij deze zaak was een slachtoffer met de fiets tegen een middengeleider met een gele verkeerszuil aangereden. Dit paaltje bevond zich in het midden van het fietspad, net na een flauwe bocht. Het paaltje was door een groene bocht vooraf niet zichtbaar. Het slachtoffer stelde daarop de gemeente aansprakelijk voor het verkeersongeval.

Rechter verwijst naar de CROW-aanbevelingen

De rechter hield rekening met onder meer de aanbevelingen van de CROW en met het feit dat het paaltje op een onverlichte locatie stond, terwijl er geen ribbelmarkering was aangebracht. CROW is een Nederlandse stichting die fungeert als kennisinstituut met betrekking tot de openbare ruimte, verkeer, infrastructuur, vervoer en veiligheid. Hoewel de aanbevelingen van het CROW geen wettelijke status hebben, vindt de rechter het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de CROW-aanbevelingen. Talloze decentrale wegbeheerders hebben deze richtlijnen al onderschreven.

Deze aanbevelingen benadrukken dat paaltjes op het fietspad een noodmaatregel moeten zijn om te voorkomen dat automobilisten er zouden rijden of parkeren. Als ze worden gebruikt, moeten ze altijd goed zichtbaar en verlicht zijn en met voelbaar markeringsmateriaal worden aangekondigd. Volgens de rechter voldeed het paaltje niet aan de richtlijnen en dus diende de gemeente de schadevergoeding te betalen.

Schadevergoeding bij paaltjes op het fietspad

Deze zaak toont aan dat als een wegbeheerder een gevaarlijk geplaatst fietspaaltje laat staan, terwijl dit indruist tegen de CROW-aanbevelingen, slachtoffers mogelijk recht hebben op een schadevergoeding. Ben jij het slachtoffer van gevaarlijke paaltjes op het fietspad en denk je recht te hebben op een schadevergoeding? Dan helpt onze letselschade advocaat je graag verder. Wij gaan na of de wegbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld en op welke schadevergoeding jij recht hebt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.