Een schadeclaim indienen met de hulp van een letselschade jurist

Een schadeclaim indienen met de hulp van een letselschade jurist

  Wanneer een slachtoffer van een ongeval een schadeclaim voor de opgelopen letselschade wil indienen, kan hij of zij dit zelfstandig doen of met de hulp van een letselschade jurist. Aangezien slachtoffers vaak niet weten welke schade ze kunnen claimen en hoe een schadeclaim ingediend moet worden, is het in de meeste gevallen raadzaam om niet zelf te onderhandelen met de tegenpartij maar om een letselschade jurist in te schakelen. Een letselschade jurist dient de schadeclaim dan in namens het slachtoffer. De jurist inventariseert het letsel, vraagt de medische informatie op, maakt een schadeberekening en stelt de wederpartij aansprakelijk. Indien nodig zal de jurist tevens een deskundige inschakelen, zoals een arbeidsdeskundige (in geval van een arbeidsongeval) of een medisch adviseur. Ook gaat de letselschade jurist in onderhandeling over de aansprakelijkheid, de hoogte van de schadevergoeding en eventueel de hoogte van het smartengeld.

Verschil letselschade jurist, advocaat en expert

Een jurist dient onderscheiden te worden van een letselschade advocaat en een letselschade expert. Een persoon die rechtsgeleerdheid heeft gestuurd, wordt een jurist genoemd. Een letselschade advocaat is tevens jurist, maar niet alle juristen zijn advocaat. Een letselschade advocaat is iemand die naast zijn of haar rechtenstudie tevens een algemene beroepsopleiding tot advocaat en een specialisatieopleiding op het gebied van letselschade heeft afgerond. Tevens zijn alle advocaten ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Wanneer een advocaat het tijdens de onderhandelingen niet eens is met de tegenpartij, kan hij de tegenpartij dagvaarden. Een letselschade jurist is niet in staat om de te procederen voor de rechtbank. In tegenstelling tot ‘advocaat’ en ‘jurist’ is de term ‘letselschade expert’ niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich een letselschade expert kan noemen, ook wanneer hij of zij geen juridische opleiding heeft gevolgd.