Vijf voordelen van juridisch advies bij letselschade

Vijf voordelen van juridisch advies bij letselschade

# 1. Haal het maximale uit uw schadeclaim De reden waarom de verzekeraar in dit verhaal zo gretig een minnelijke overeenkomst voorlegde, hoeven we uiteraard niet ver te zoeken. Als slachtoffer hebt u immers recht op een hogere vergoeding dan louter die van de facturen of bonnetjes. Een letselschade advocaat zal dan ook steeds alle schadeposten voor u uitspitten en garanderen dat u de vergoeding krijgt waar u echt recht op hebt. Wat bijvoorbeeld met het feit dat u enige tijd niet aan de slag kon en zo heel wat arbeidsinkomsten verloor? Wat met het feit dat u nooit meer uw favoriete hobby zal kunnen uitoefenen ten gevolge van de verzwakking in de onderbenen? Waarom claimde u geen vergoeding voor uw schrik om zich nog in het verkeer te begeven? Kan u dat bovendien zelf begroten? Een letselschade jurist zal steeds met alle factoren rekening houden. Zo krijgt u de schadevergoeding waar u recht op hebt. 

# 2. U kan zich focussen op het genezingsproces Bovenstaande situatieschets toont het al aan: het bekomen van een integrale schadevergoeding is niet eenvoudig, vergt heel wat discussies en bovendien moet u er ook heel wat tijd voor opofferen. Die moeite en frustraties kan u tijdens het helingsproces natuurlijk missen als kiespijn. De juridisch adviseur kan die stappen volledig uit uw handen nemen. 

# 3. Hulp op bewijsrechtelijk vlak Niet alleen zijn onze letselschade experts een grote hulp bij het berekenen van de schadevergoeding, ook daarbuiten zijn zij specialisten binnen hun materie. Zo kunnen zij u doorverwijzen naar onafhankelijke experts die kunnen helpen bij het verzamelen van bewijzen. Medisch adviseurs kunnen dan weer een hulp zijn bij het bepalen van de opgelopen schade en de eventuele toekomstschade. Ook onze juristen zien nauwgezet toe op het onderbouwen van het causaal verband tussen de fout van de derde en de geleden schade. 

# 4. De hulp is gratis Indien de andere partij aansprakelijk is, is de juridische bijstand voor u gewoon gratis. De juridische kosten maken immers deel uit van de schadeclaim en worden verhaald bij de aansprakelijke derde. Zonder financieel risico geniet u toch van een optimale belangenbehartiging. 

# 5. Maak komaf met onwetendheid Een laatste bekommernis: de minnelijke overeenkomst die de verzekeraar voorstelde, staat waarschijnlijk boordevol ongunstige bepalingen. Waarschijnlijk deed u gewoon afstand van uw verder verhaalrecht? Mogelijks ontving u zelfs geen belastinggarantie? Verzekeraars spelen graag in op de onwetendheid om zo de grootte van de schadeclaim te drukken. Door onwetendheid te vervangen door juridisch specialisme, voorkomt u dergelijke situaties.